Webinaronsdag – Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på resultat och måluppfyllelse

En fungerande uppföljning är nyckeln till ett effektivt systematiskt kvalitetsarbete. I itslearning finns det stora möjligheter att samla in och sammanställa information av olika typer av resultat och måluppfyllelse. Det kan till exempel handla om:

• Elevernas kunskapsresultat i form av resultat på nationella prov, andra prov och tester, såväl skriftliga som muntliga samt betyg.
• Jämförelser mellan elevresultat på grupp¬, klass¬ och skolnivå.
I detta webinar går vi in på hur de utökade rapporterna i itslearning kan användas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Tillbaka till Resurserna