Flipped learning i itslearning

Detta är en inspelning av ett webinar som hölls den 14 november 2016. itslearnings pedagogiska konsult Kim Blomqvist går igenom teorier bakom flipped learning och ger tips på vilka verktyg som kan användas i itslearning.

Tillbaka till Resurserna