Det blandade klassrummet Whitepaper

Det blandade klassrummet

Hur kan lärare och elever använda teknik för att förbättra inlärningen?
Underlätta inlärningen och arbetet med formativ bedömning genom att kombinera det fysiska- och virtuella klassrummet.

* Obligatoriskt fält

Tillbaka till Resurserna