itslearning för lärande

Varje elev förtjänar bästa möjliga förutsättningar. Engagera varje elev samtidigt som du arbetar strukturerat efter läroplan och kunskapskrav.

Med itslearning kan alla lärare skapa kurser anpassade efter sina elever och sina elevgrupper, ge förutsättningar för att underlätta kommunikation och samarbete samt stötta eleverna så att de utifrån sina behov ska nå så nära kunskapskraven som möjligt.

 

 

* Obligatoriskt fält

Tillbaka till Resurserna