Nyheter i plattformen februari 2020

Testa våra individuella utvecklingsplaner, bädda in Google-formulär och få notifieringar om nya anslag.

Följ oss på Twitter

Nytt verktyg för Individuella utvecklingsplaner

Det nya IUP-verktyget förenklar för lärare att skriva omdömen och ger förbättrade möjligheter för användare att komma åt IUP och dess innehåll. Det är också enklare att kartlägga utvecklingen då tidigare planer är tillgängliga i samma vy som aktuella planer. Kombinerat med 360-rapporterna blir vår IUP ett kraftfullt verktyg för att hjälpa mentorer att få insikt i och kunna hjälpa elever med deras skolarbete.

Se webinaret om vår nya IUP genom att klicka nedan.

Se webinar

  • Mobilanpassad
  • En bättre arbetsgång, enklare användning.
  • Börja arbetet med IUP direkt. Vi har skapat en färdig mall som lärare kan börja använda.
  • Skapa och redigera mallar för IUP. Administratörer kan skapa unika mallar för skolor och skolformer som lärarna kan använda. Mallar kan även skapas för hela siten
  • Skapa, redigera och läs skriftliga omdömen.
  • Vyer för mentorer, lärare, elever och vårdnadshavare.
  • Arkivera planer. Arkiverade planer kommer att finnas tillgängliga på varje elevs IUP-sida.
  • Självutvärdering. En viktig del av processen för många skolor. För att erbjuda bättre stöd i IUP- processen har vi lagt till möjligheten att låta eleven skriva en självutvärdering till varje skriftligt omdöme. När självutvärdering är aktiverad kommer eleven att se en ruta för självutvärdering för varje kurs/ämne i sin IUP, så att de enkelt kan göra sitt bidrag till IUP på ett ställe.
  • Skriv ut IUP. Mentorer kan behöva skriva ut planer, eller exportera dem till PDF-format för arkivering. Du kan skriva ut upp till 100 planer åt gången.

Efter februari-releasen kommer det nya IUP-verktyget av slås på för alla kunder, med undantag för de kunder som aktivt har gjort valet att vänta till sommaren 2020 då endast det nya verktyget kommer att finnas. IUP:er som har skapats i det gamla verktyget kommer att finnas tillgängliga i varje elevs IUP.

Lägg till Google-drive filer enklare

Nu kan du snabbt lägga till filer som du nyligen skapat eller redigerat i Google Drive genom att använda ”Lägg till” i kursmenyn.

Fler förbättringar

Uppdatering av Testlägesläsare
Testlägesläsaren är ett program som förhindrar att användare lämnar testet till webbläsare eller annat dokument. Licens för denna beställs från era kundansvariga. Vi har uppdaterat vår version av testlägesläsaren. Vi gör uppgraderingar med jämna mellanrum för att försäkra oss om maximal säkerhet i verktyget. Det förekommer inga märkbara förändringar i funktionalitet. Användare kommer att bli ombedda att uppdatera sina testlägesläsare till 2.0.5.01 (Windows) och 2.0.5.03 (Mac) när de ska göra ett test efter release.

Förbättrad ”fil eller mapp”-verktyg
Att koppla resurser i kurser till lärandemål är ett enkelt och tydligt sätt att hålla reda på om du har täckt in allt som ingår i kursen, eller att se om dina elever har besökt resurser som är kopplade till ett speciellt lärandemål. Denna uppdatering låter dig koppla resurser i G-suite eller O365 till lärandemål. Du kan även göra kopplingen till filer som har skapats med Office-online i Fronter 19. Vi har gjort gränssnittet så enkelt som möjligt med samma layout som andra verktyg i Fronter19 har.

 

Notifiering om nya anslag
Tidigare kunde användare få en notifiering när någon kommenterade på ett anslag, men de fick ingen information om att anslaget i sig själv lades till. De kunde bara se anslaget i flödet. Nu blir det möjligt att få en notifiering när en lärare skapar ett anslag. Detta gäller både webb och app.

Förbättrad visning av kortnamn
För att undvika kurser med långa eller liknande namn, kan lärare ge sina kurser ett s.k. kortnamn. Kortnamnet kommer nu att visas i meddelanden, och lärare och administratörer kan se det under ”Dina elever”.

Gör mer med Google Formulär
Google Formulär kan nu läggas till i itslearning precis som andra Google-filer. Formulär kan visas och besvaras i itslearning. För att fylla i ett formulär måste användaren vara inloggad. Lägg märke till att denna uppdatering kommer att aktiveras några veckor efter release.