Nyheter i plattformen augusti 2019

Nu är det möjligt att skicka massmeddelanden till hela organisationen och mycket mer.


Följ oss på Twitter

Spara tid:

Lägga till O365-filer

Vi har förenklat de två alternativen för att lägga till Microsoft Office 365-filer.

1. Ladda upp en kopia av dokumentet

  • Redigering av originaldokumentet återspeglas inte i kopian i itslearning
  • Dokumentet stannar kvar i itslearning när originalet raderas

2. Bädda in ett länkat dokument

  • Redigering av originaldokumentet återspeglas i den version som är inbäddad i itslearning
  • Dokumentet raderas när originalet raderas
  • Fungerar med alla externa delningsinställningar

adding O365 files

Notera:
Systemadministratörer kan via inställningar tillåta ett av dessa sätt att lägga till en Office-resurs eller båda

Samarbete:

Lättare att dela O365-resurser

Organisationer som har Microsoft 365 Education kan nu tillåta delning från Microsoft SharePoint eller Teams.

Fördelar:

  • Att omedelbart kunna se och lägga till resurser från grupper du är medlem i
  • Att lättare lägga till resurser för studerande (skrivskyddad åtkomst)
  • Att arbeta med flera konton
  • Att kunna förhandsgranska filer

När funktionen är aktiverad blir lägg till från ’OneDrive’ lägg till från ’Office 365’.

Två alternativ visas – välj från ’OneDrive’ eller ’SharePoint’ (inkluderar Teams).

adding from sharepoint and teams

Spara tid:

Genväg till nyligen skapade Google-filer

När du klickar på ”Lägg till” i planeringar, ser du nu en ny undermeny som visar nyligen skapade Google-resurser.

Lägg till dem till din planering med ett klick.

Du behöver inte öppna en mapp eller en delad enhet.

*Resurser från Google Shared drives ingår inte.

quick add recently created google files

Användarvänlighet:

Hantera flera molnkonton

Lägg till flera Google- eller Microsoft Office 365-konton till itslearning.

Välj vilket som ska vara aktivt, när som helst.

Lätt att se om det är ett Google- eller Microsoft-konto.

*Din skolas administratör avgör om du kan arbeta med Google, Microsoft eller båda.

manage multiple accounts

Kommunicera:

Massmeddelanden

Det är nu lättare att skicka meddelanden till hela organisationen på en gång – alla lärare, alla studerande, vårdnadshavare (om de är tillagda i itslearning) eller alla lärare i en specifik hierarki.

Massmeddelanden visas under Meddelande i webbversionen samt i appen. Mottagare kan endast läsa dessa massmeddelanden (inte svara).

Notera:
Systemadministratören kan välja vem (på organisations- eller skolnivå) som har behörighet att skicka massmeddelanden.

Skapa struktur:

Uppdateringar av Startsidan

Sök efter kurser
Lärare kan ge kurserna förenklade namn (kortnamn). Namnet kommer att visas i uppgiftslistan, senaste uppdateringar och notifieringar.

home page search and edit

Skapa struktur:

Slutförda uppgifter på kursöversiktsidan

Studerande kan nu hitta sina slutförda uppgifter i sin uppgiftslista på kursöversiktsidan.

Fliken Slutförda visar alla uppgifter som den studerande har skickat in och inkluderar status och bedömningsstatus från läraren.

Fliken Aktiva är vald som standard.

fronter course overview

Mer

  • Diskussion: Mobil-layouten har optimerats så att diskussioner nu är ännu enklare att följa på alla enheter.