Nyheter i Release 102

Få de senaste produktuppdateringarna, nyheter och aktiviteter kopplat till EdTech

Följ oss på Twitter

Inlämningsuppgifter har blivit ännu bättre!

Ett av de mest använda verktygen i itslearning har fått uppgraderingar som förbättrar användarupplevelsen för lärare och än bättre stödjer undervisningen och bedömningsprocessen.

1. Tydlighet vid inlämning efter tidsgräns samt vid utkast

• När en elev har lämnat in i en inlämningsuppgift efter att tidsgräns har passerats visas ett utropstecken i statuskolumnen.
• Utropstecken visas även intill statusen Ej inlämnad när eleven sparat inlämning som utkast.

Förbättringar av lärsekvenser


Se lärsekvens som studerande

För att stödja bedömnings- och feedbacksprocessen för lärare har funktionen ”Visa som elev” förbättrats så att de nu kan lämna in i en inlämningsuppgift eller ett test och får en bättre förståelse för upplevelsen. De steg som en lärare slutför på lärsekvensen förhindrar inte att dessa kan redigeras.


Redigera lärsekvenser med förlopp

När lärare redigerar en lärsekvens där det finns ett förlopp för en elev så ser läraren en varningstext. Vid eventuell tveksamhet kan läraren alltid kontrollera inlämningsuppgifterna eller testen i lärsekvensen för att se vilken/vilka elev(er) som har påbörjat dem.


Förbättrat stöd för Diskussioner och Undersökningar

Det var redan tidigare möjligt att inkludera verktygen Diskussion och Undersökning i en lärsekvens, men en elev kunde fortsätta utan att bidra till diskussionen eller slutföra undersökningen. Om lärsekvensen innehåller en diskussion, måste eleven från och med nu lägga till minst en tråd eller en kommentar. För undersökningar krävs det att eleven slutför undersökningen innan det är möjligt att fortsätta.


Förhindra att tomt innehåll läggs till

Det visas nu tydligare information för en användare om det inte går att lägga till ett verktyg i lärsekvensen, t.ex. ett test som redan genomförts av vissa i kursen.

Det går att skapa ett element i en lärsekvens men lägga till innehåll i det senare. När till exempel en Sida skapas innehåller den inga innehållsblock ännu. För att undvika att eleverna möts av tomt innehåll kan lärarna nu se en varning om ett tomt element finns när de slutför en lärsekvens.

 

Förändringar vid uppladdning från Google Drive

Här följer några förbättringar som ska göra användarupplevelsen mer konsekvent när filer läggs till från Google Drive:

Lägga till en fil som ”fil eller mapp”-element – filen finns kvar på Google Drive och kan visas med filvisare från Google.

Konsekvent användarupplevelse för lärare som bedömer dokumentet i bedömningsverktyget i tre olika scenarier:
1. Om en G Suite-domän är ansluten – den inlämnade filen finns kvar på Google Drive och vi ställer in behörigheter för filen beroende på status. Om en elev till exempel har lämnat in, kan eleven bara se filen. Om eleven ska komplettera, kan de redigera filen igen.
2. Om G Suite- inte är anslutet men Office Online är aktiverat i siten, visas de inlämnade filerna i Office Online. Detta innebär att om en elev skickar in ett Google-dokument kommer detta att laddas upp till itslearning som ett Word-dokument.
3. Om varken G Suite-koppling eller Office Online är aktiverade, används vårt eget dokumentvisningsprogram. Detta innebär att inlämnade dokument konverteras till PDF.

Varning för filtyper som inte stöds
En varning visas om något av Google-formaten som inte är kompatibla med inlämningsuppgifter läggs till. Exempel på format som inte stöds är Google Forms, Google Maps och Google Sites. Lärarna kan använda verktyget ”Fil eller Mapp” för att lägga till denna typ av resurser.

Överföring till bedömningsportfolio
Om man flyttar en inlämningsuppgift som innehåller en inlämnad fil från Google Drive till bedömningsportföljen, skapas en PDF-kopia av filen. Detta säkerställer att alla kan se filen och att den inte kan ändras efter överföringen.

Förbättringar av Google Drive

Uppgradering av testlägesläsare (TMB)

Efter den här releasen kommer användarna att behöva ha minst version 2.0.3.4 installerad (Windows och Mac, både student- och labversionerna). Kunder som använder labversion kan kontakta support för att få senaste version.

Detta gäller inte TMB-apparna på iPad och Chromebook, men vi rekommenderar trots det alla användare att alltid använda den senaste versionen. Beroende på inställningar kommer apparna att uppdateras automatiskt när nya versioner finns tillgängliga.

Aktivera layout

Systemadministratörer kan nu välja om det ska gå att aktivera layout eller inte för infosidor med hjälp av en ny inställning.

Förbättringar av Bedömningsöversikten

Lärare kan nu exportera allt innehåll i Bedömningsöversikt till Excel. Det går nu att se fler rader på en sida tack vare att rubrikraden är fixerad vid bläddring.

Kopiera en plan till ett specifikt planeringsområde

Lärare har nu möjlighet att bestämma vilket planeringsområde en plan ska kopias till när de kopierar en plan från en kurs till en annan. Observera att resurser som är kopplade till denna plan också kopieras till mappen för det valda planeringsområdet.

Kalenderns design

För att kunna visa mer information har kalendern inte längre en maxbredd utan kan expanderas för att ta upp hela bredden. Lärare och elever kan välja om de vill dölja eller visa helger i sin kalender. Den gröna ”Lägg till”-knappen har bytt namn till ”Lägg till händelse” och görs mer synlig. Höjden på cellerna i kalendern och bredden på popupfönstret för en händelse har också ökat.

Lägga till rubrik för kalenderhändelser. Det går nu att lägga till rubrik för händelser, vilket ger eleverna information om vad som händer utan att de behöver öppna händelsen.

Förändringar av datumformatet

Från 15/10 till 15 okt. Datumformatet kommer nu att visa månaden med en förkortning bestående av tre bokstäver, vilket är standardvisningen. Alla platser som använder samma typ av format (dag + månad) uppdateras för att skapa ett enhetligt utseende för användarna.

Andra uppdateringar

 • Bättre möjlighet för sortering i Användare och åtkomstbehörigheter
  Vi arbetar oss successivt igenom några av sidorna med listor med diverse information i itslearning. När listorna blir långa är det viktigt för administratörerna att kunna navigera i informationen på ett effektivt sätt. Nu kan informationen sorteras i valfri kolumn och i båda riktningarna i Användare och åtkomstbehörigheter. Administratörer kan sortera användare i valfri kolumn genom att klicka på rubriken. Det första klicket gör att kolumninnehållet sorteras från A till Ö, ett andra klick gör att sorteringen visas i omvänd ordning (Ö-A).
 • Data Warehouse / OData API
  Efter feedback från kunder och för att möjliggöra en fördjupad analys av studerandes användande har vi lagt till två nya datakällor till Data Warehouse, som nås via OData API:et.
  Fil MIME-typer – Nu kan du få en analys som visar vilka filtyper som studerande har använt sig av i en kurs.
  • Mappstruktur i kurser – För de kunder som har specifika mappstrukturer i sina kurser kommer detta göra att de kan söka på studerandes åtkomst till specifika dokument i namngivna mappar.
  Du kan läsa mer här: developer.itslearning.com

Join the conversation: