Nyheter i Release 103

Få de senaste produktuppdateringarna, nyheter och aktiviteter

Följ oss på Twitter

Förbättringar i arbete med G Suite

Vi har förenklat arbetsflödet för att lägga till Google-dokument i itslearning. Nu kan du välja Google Drive och lägga till filer som du kan redigera, men inte äger. Detta inkluderar filer från din Team Drive (när din organisation har anslutit G Suite-domänen till itslearning) eller dokument som ”Delas med mig”.

  • När lärare lägger till en fil från Google Drive laddar vi inte längre upp den till itslearning, men vi behåller den på Google Drive så att den kan visas i Googles filvisningsverktyg. Om du har redigeringsbehörighet kan du uppdatera dokument direkt från itslearning. Detta kommer att förenkla arbetet med G-Suite-dokument.
  • För våra Chromebook-kunder gäller att när du laddar upp en fil kommer du att kunna välja fil i G Suite direkt, vilket sparar tid när du arbetar med G Suite-dokument. Detta är bara om din organisation har valt att stänga av andra molnlösningar, såsom DropBox eller Microsoft OneDrive. Om inte kommer även dessa att finnas kvar som alternativ.

Sedan den förra itslearning-releasen har vi lanserat två appar för Google:

  • G Suite marketplace-appen, som används för att ansluta din G Suite-domän till itslearning
  • Googles Web Store-app, för Chromebook-datorer som automatiskt loggar in dig på itslearning när du använder en Chromebook.

Dessa appar finns på Google Marketplace. Den automatiska inloggningen till itslearning sparar mycket tid för lärare och elever under lektionerna, eftersom de kan börja arbeta i itslearning så fort de öppnar sina Chromebook-datorer.

Ökad flexibilitet i registreringsverktyget

Om läraren har tillåtit redigering, kan eleverna nu inte bara redigera utan även ta bort sina val i vårt registreringsverktyg. På så sätt kan de frigöra platser eller resurser som de inte kommer att använda. Vi har även ökat antalet alternativ så att detta inte längre är begränsat till 20. Registreringen kan användas som del av en lärsekvens.

Förbättringar av lärsekvenser

För att förbättra hanteringen av Registreringar i lärsekvenser måste elever nu registrera sitt val innan de kan fortsätta. Vi har lagt till ett maximalt antal steg i lärsekvenser. När det finns 30 steg går det inte att lägga till fler steg. Vi har gjort detta för att säkerställa bra prestanda när elever arbetar i lärsekvenser.

Vi har gjort detta för att säkerställa bra prestanda när elever arbetar i lärsekvenser.

Förbättrad säkerhet vid ändring av e-postadresser

Vi har förstärkt säkerheten för alla användare som ska ändra sin e-postadress i itslearning. När du ändrar eller lägger till en e-postadress i dina inställningar skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att det är din e-postadress. Detta gäller inte när informationen kommer från ett administrativt system eller har uppdaterats av en administratör, men du kommer fortfarande att få ett e-postmeddelande skickat till din gamla adress för att du ska få information om administratör har ändrat din e-postadress.

Uppdatering av filvisnings-
funktionen i
Uppgiftsverktyget

Uppgiftsverktyget har förbättrats för att bättre överensstämma med sättet som vi hanterar filerna på i Inlämningsuppgifter. Detta gör det tydligare och enklare att använda verktyget. Varje fil har en liten meny som visar alla åtgärder som är tillgängliga. När du klickar på filen öppnas denna för visning i en ny flik om det finns stöd för funktionen.

Automatiskt skapande av kursgrupper

Lärare kan nu dela in sina elever i grupper slumpmässigt och använda dessa grupper i planering och för bedömningar eller andra aktiviteter. Läraren kan välja att antingen fördela eleverna jämnt baserat på ett maximalt antal grupper eller ange det maximala antalet elever i en grupp. Detta kan spara tid när man arbetar i kurser med många deltagare.

Ny sökfunktion i kurser

För att göra det lättare för användarna att hitta resurser introducerar vi nu en sökfunktion i kurserna. Användarna kan använda en klickbar listruta som visar sökresultaten. Detta kommer att vara till stor hjälp i kurser med många resurser.

Förbättringar för Inlämningsuppgifter

  • Vi har lagt till tydligare meddelanden för eleverna när plagieringskontroll och/eller anonym inlämning används. Färgmarkering gör att eleverna snabbt kan se om tidsgränsen har gått ut, när de inte längre kan lämna in sitt svar eller när inlämningen kommer att markeras som försent inlämnat.
  • Vi har gjort deltagarlistan tydligare och gjort det enklare att läsa statusen (t.ex. Inte inlämnad, Inlämnad). Detta är särskilt praktiskt för större klasser.
  • Stödet för visning av PDF-filer har förbättrats för de av våra kunder som använder de inbyggda Microsoft Office-verktygen. Om din organisation använder dessa, kommer vi nu att visa PDF-filer i Office dokumentvisningsverktyget i webbläsaren.

Stöd för SHA-256 hashfunktion för IMS-LTI.

Organisationen IMS Global har beslutat sig för att sluta använda SHA-1 i Learning Tools Interoperability® och OneRoster®-standarden senast den 1 januari 2020. Det kommer istället att ersättas av ett mer robust hash-system (SHA-256). Från och med denna release stöder itslearning SHA-256 för LTI-länkar. Administratörer kan konfigurera LTI-länkar för att använda det nyare säkerhetssystemet och vi har lagt till stöd för SHA-256 i våra API:er. Eftersom vissa LTI-partners/verktyg eventuellt inte stöder SHA-256 ännu, kommer vi att fortsätta stödja båda två under 2019 för att ge användarna tid att gå över till det nya systemet. Systemadministratörer kan kontakta support om ni har frågor.

Andra uppdateringar

Kalendern

Det är nu enklare att skilja mellan pedagogiska resurser och fysiska resurser som du kan boka. Vi har ändrat terminologin för resursbokning. Vi använder nu termen ”Boka rum och utrustning” för att beskriva alla fysiska resurser.

Bedömningsöversikten

Det är nu lättare att se om inlämningsuppgifter är försenade i bedömningsöversikten.

Lagringsrapporten

Vi har nu åtgärdat problemet med lagringsrapporten så att stapeldiagrammen skalas korrekt för att matcha värdena för ”organisation” och ”projekt och kurser”. Vi har även rensat i visningen av siffror genom att avrunda till två decimaler i rapporten.