Nyheter i Release 104

Få de senaste produktuppdateringarna, nyheter och aktiviteter.

Följ oss på Twitter

Tillgänglighetsförbättringar i itslearning

Tillgänglighet till våra tjänster är mycket viktig. Att förbättra tillgängligheten för lärare, elever och alla andra användare är avgörande för att säkerställa bättre utbildning för alla. Genom att följa bästa praxis från internationella organ (WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines, Europeiska kommissionens riktlinjer för webbtillgänglighet) har vi kontinuerligt förbättrat tillgängligheten.

Denna release innehåller ökad läsbarhet i itslearning för skärmläsare. Vi har förbättrat alternativ text för bilder, löst några problem med ”tomma” knappar/referenser enligt bästa praxis från Web Accessibility Initiative (Accessible Rich Internet Applications). Vi har infört ett bättre sätt för skärmläsare att följa ”Sidrubriker”, vilket innebär att vi nu unikt identifierar fler av sidorna när användare navigerar i en kurs. Vi kommer att fortsätta arbeta med andra förbättringar under våren 2019.

För lärare och elever

Att svara på en undersökning är nu mobilvänligt

Undersökningar har anpassats bättre för mobiltelefoner, vilket gör det lättare för användare att svara på en undersökning på en mobil enhet. Bilder skalas automatiskt så att de passar skärmen, navigationsknapparna visas alltid längst ner på sidan, och för matrisfrågor visas nu alternativen under respektive fråga, för att säkerställa att alla alternativ är synliga för användaren.

Element med tidsgräns länkas till en kalenderhändelse

Elever tycker att det är praktiskt att kunna se sina uppgifter i kalendern. För kurser med kalenderhändelser visas nu även Uppgifter, Test och Undersökningar som inte har tidsgräns ”Vid en viss händelse”. De kommer nu att vara kopplade även när du väljer ”Vid en angiven tidpunkt”, om kalenderhändelsen börjar samtidigt som tidsgränsen.

Visa helger i kalendern

De flesta elever går inte i skolan på helger eller har hemuppgifter som ska lämnas in på en lördag eller söndag. ”Visa helg” i kalendern kommer från och med nu automatiskt att vara avstängd som standard för alla användare. Helgvyn kan enkelt markeras att visas igen för de som vill.

För elever

Ny ePortfolio för elever

Vi vill kunna stödja elever att äga sitt lärande. Vi förbättrar ePortfolion för att ge dem en mer funktionell plats att lagra och hantera sina bästa arbeten och så småningom ge säker tillgång till externa parter (under organisation/lärarkontroll) så att eleverna kan presentera sitt arbete externt.

Denna release innehåller en stor förändring i filhanteringen i ePortfolios, inklusive filhantering från molntjänster. Det är nu också enklare att ladda ner från itslearning för att tillåta överföring av elevarbeten till andra system för bättre stöd för livslångt lärande. Eleverna kan enkelt presentera sin ePortfolio för andra när nu många filer kan förhandsvisas direkt i webbläsaren.

 

Förbättringar av filuppladdningar

Uppladdning av filer till en portfolio har förbättrats för att inkludera dra och släpp-funktion för en eller flera filer, lägga till från din favoritmolntjänst, byta namn på dokument och förhandsgranska innan du sparar.

Vid val av en fil från en molntjänst läggs en kopia av filen till i portfolion.

Enklare överföring av kursinnehåll till valfri ePortfolio

Överföring av innehåll från Arbetsportfolio i kurs till ePortfolio är nu enklare än någonsin, med flera förbättringar som gör det hela mer intuitivt, färre klick och mer flexibilitet.

När elever överför innehåll från arbetsportfolio kan de, förutom att välja en kursportfolio, nu också välja någon av sina privata portfolios. Detta ger eleverna mer flexibilitet när de bygger sin ePortolio, till exempel genom att ha en portfolio för att presentera arbete från flera kurser.

Om du klickar på knappen ”Överför till portfolio” visas dina tillgängliga portfolios omedelbart. Det finns nu möjlighet att lägga till en anteckning med textredigeraren så att eleverna kan skriva ner sina reflektioner om sitt arbete.

Ladda ner alla portfolios samtidigt

Eleverna kan nu ladda ner en kopia av alla sina portfolios samtidigt, direkt från sidan Portfolios. Vid export av en portfolio sparas filnamnen nu i den exporterade zip-filen. Detta gäller både vid export av en enskild portfolio eller alla portfolios samtidigt.

För lärare

Beskrivning är nu valfritt

Efter feedback från lärare är fältet Beskrivning inte längre obligatoriskt när du skapar en Inlämningsuppgift. Du kan så klart fortfarande lägga till en beskrivning om du vill.

Förbättringar av registreringsverktyget

Registreringsverktyget är nu enklare och mer flexibelt att använda. För att frigöra platser, till exempel om en elev är sjuk eller har valt fel och inte kan redigera sin registrering, kan lärarna nu ta bort en registrering åt en elev. Alternativet är tillgängligt för lärare oavsett redigeringsbehörighet för registreringen. Vi har förbättrat feedbacken till lärarna så att de lättare kan göra ändringarna.

Bokningsbara resurser är nu kopplade till skolor/organisationer

Vid bokning av en resurs kan lärarna välja ”Visa fler alternativ” och ”Boka rum och utrustning”. Här kan de nu se vilken organisation som äger resursen. Administratörer kan hantera vilken organisation som resurser tillhör.

Förbättringar av menyer

Toppmenyn i itslearning och kursmenyerna har finjusterats så att det nu tydligare syns vilken flik som är öppen.

Förhandsgranska filer i webbläsaren

Filer i en portfolio kan nu visas direkt i webbläsaren. Klicka bara på filen för att se den direkt. Om du klickar på knappen med tre punkter, visas ytterligare alternativ, som Hämta.

Olika filformat kommer att hanteras på skilda sätt:

  • Bilder, ljudfiler och videor öppnas i webbläsaren.
  • Microsoft Office-dokument öppnas i Office Online Viewer.
  • PDF:er visas i pdf-visningsverktyget.
  • Andra filformat kommer att laddas ner som tidigare.

För administratörer

Förbättrade rapporter för inloggning och lagring

Systemadministratörer kan se inloggningsrapporten för alla organisationer i er itslearning-site. Men från och med denna release kommer lokala administratörer endast att kunna se sin egen skola/organisation i rullisten. Detta är enligt bästa praxis för datasäkerhet.

Funktionen finns även i ”Rapport för distribution av lagring”. För att hjälpa systemadministratörer som har ett stort antal skolor/organisationer har vi förbättrat rullgardinsmenyn i dessa rapporter. Börja skriva skolans namn så kommer itslearning att föreslå matchningar.

Delta i konversationen