Nyheter i Release 105

Få de senaste produktuppdateringarna, nyheter och aktiviteter.

Följ oss på Twitter

De inbyggda Microsoft Office-verktygen är nu snabbare och tillgänglighetskontrollen har aktiverats

I den här releasen har alla inbyggda Office-verktyg – Word, Excel och PowerPoint – uppgraderats med stöd för tillgänglighetskontroll och många nya funktioner.

Detta gör att lärarna kan skapa och kontrollera att deras innehåll fungerar bättre med skärmläsare, vilket är särskilt användbart för elever med funktionshinder.

Dessutom har Word nu en ordräkningsfunktion; PowerPoint har fler övergångar och Excel stöder nu villkorsstyrd formatering, sortera och filtrera, pivottabeller, bilder och former, fler diagram och fler alternativ för att frysa rutor.

Office-verktygen startas nu märkbart snabbare så att lärarna får mer tid till att skapa bra innehåll i itslearning.

Tidsbesparingar: Publicera anslag för flera kurser

Lärare har berättat för oss att de älskar anslag– det är ett bra sätt att snabbt dela uppdateringar eller innehåll med eleverna.

  • Lärarna kan nu publicera samma anslag i flera kurser samtidigt, vilket sparar mycket arbete och tid.
  • Att lägga anslag i flera kurser är enkelt, klicka bara på det nya alternativet bredvid knappen ”Lägg till anslag”.
  • Välj kurser från en lista eller sök kurser efter deras namn. När kurserna har lagts till kan läraren se vilka kurser som anslaget visas i.
  • Varje anslag är unikt för kursen som den har lagts till i, vilket innebär att kommentarer inte delas med andra anslag

Bättre hantering av kurser som har synkroniserats med administrativa system

I gränssnittet för administration av kursprofiler kan administratörer ge sina lärare fler valmöjligheter för hur de hanterar deltagare i kurser som har synkroniserats med externa system.

Som standard får lärarna inte göra några ändringar för deltagarna i en synkroniserad kurs. Vi har nu utökat dessa alternativ för att ge kurslärare större kontroll över hanteringen av deltagarna i deras kurser.

  • Ingen åtkomst – Läraren får inte göra ändringar i deltagarlistan.
  • Endast manuellt tillagda deltagare – Lärare kan lägga till deltagare i sin kurs men får inte göra några ändringar för synkroniserade deltagare.
  • Manuellt tillagda och synkroniserade deltagare – Lärarna har fullständig behörighet att lägga till eller ta bort deltagare – manuellt tillagda eller synkroniserade.

Eftersom detta är en inställning i kursprofilen kan administratörer välja vilka lärare som ska ha vilken behörighetsnivå.

Hantera olämpligt användande i meddelanden

Det är viktigt att lärarna har bra verktyg för att hantera olämpliga meddelanden. Lärarna kan nu stänga en konversation som de deltar i om de upplever att den inte längre är givande, eller om det förekommer olämpligt användande.

Före den här releasen kunde lärarna bara stänga konversationer i en kurs, men detta har nu utökats till att gälla alla gruppkonversationer. Lärare som har deltagit i en konversation som har stängts har nu möjlighet att öppna konversationen igen.

Lärarna kan nu också ta bort olämpliga meddelanden i en gruppkonversation som de deltar i.
Om ett meddelande tas bort av misstag, är det enkelt att ångra borttagningen.

Fler förändringar

 

Förhindra att testläget spärras

Från och med denna release kommer kunder som använder testlägesläsaren (TMB) att behöva uppdatera till den nya versionen av appen. Vi har uppdaterat testlägesläsaren för att åtgärda ett problem med att antivirusprogram från AVG/Avast stör testerna. Den nya versionen är 2.0.4.01 (Windows, både elev- och labbversioner) och 2.0.4 för Mac. Detta gäller inte för Chromebook- eller iPad-användare.

Registreringsverktyg

I registreringsverktyget kan lärarna nu redigera val åt en kursdeltagare. Detta innebär att de kan göra ändringar åt kursdeltagare som inte är på skolan eller som inte kan logga in.

360° rapporter

Vi har snabbat upp hastigheten för 360o-rapporter för större kurser.

Tredjepartsverktyg

Vi ger nu tydligare information om det finns problem när du länkar till tredjepartsverktyg via IMS LTI-standarden.