Nyheter i Release 106

Få de senaste produktuppdateringarna, nyheter och aktiviteter.

Följ oss på Twitter

Att interagera och dela är centrala funktioner i itslearning-plattformen och i den här versionen lanserar vi fler tidsbesparande samarbets- och kommunikationsverktyg för att underlätta i lärarens vardag.

Med bara ett klick kan du nu skapa en kopia av ett Microsoft Office-dokument för var och en av dina elever och ge omedelbar feedback direkt i webbläsaren.

Vi har även gjort det enklare för lärare att kommunicera med elever och granska deras framsteg.

 

Tidsbesparingar

Office Online-integrering

När lärare lägger till ett Microsoft Office-dokument (Word, Excel eller PowerPoint) i uppgifter kan de välja att skapa en kopia till varje elev, följa upp pågående arbete och ge feedback i exakt rätt tid direkt i webbläsaren. Du behöver inte ens ha ett Microsoft-konto.

Eleverna kan arbeta med inlämningsuppgiften i itslearning utan att ladda ner eller ladda upp svaret.
Detta sparar tid åt både elever och lärare, gör det möjligt att på ett bättre sätt skapa färdiga svarsmallar för inlämningsuppgifterna, eliminerar behovet av att kopiera eller ladda upp svar på inlämningsuppgifter och ger lärarna nya sätt att ge kvalitativ feedback direkt i Officeverktygen.

 

Office-mallar kan användas med de fantastiska verktyg som redan finns i itslearning:

 • Plagiatkontroll: när denna funktion är aktiverad skickar vi automatiskt en kopia av det inskickade svaret för kontroll
 • Kamratrespons och gruppaktivitet
 • Ljud och videofeedback: spela in feedback till elever
 • Bedöm och kommentera snabbt arbete med inlämningsverktyget.

Observera:
Detta är en stegvis uppdatering och kommer först att nå våra kunder i Norge i början av maj för att sedan uppdateras inom olika marknader i en specifik process. Full implementation av denna funktionaliteten för alla våra kunder är beräknad till det första halvåret 2019.

Tidsbesparingar

Förbättringar i G Suite

Förbättrad Chromebook-app

 • Användarna har tidigare loggats ut från itslearning när de har stängt sin Chromebook.
  Vi har sett till att användaren från och med nu (och om SSO, Single sign-on, används för G Suite) kan fortsätta att vara inloggad på itslearning.
 • Användaren blir automatiskt ombedd att ansluta sitt G Suite-konto när denne loggar in på sitt itslearning-konto och appen är installerad.

Enklare för lärare att se G Suite-dokument

Om en elev laddar upp ett Google Dokument, Presentation eller Kalkylark som svar på en inlämningsuppgift, men läraren inte har ett G Suite-konto och därför inte kan se dem (och de inbyggda Office-verktygen är aktiverade för kunden), kommer vi automatiskt att konvertera G Suite-dokumentet så att det kan visas i Office. Detta gör att läraren kan granska elevens svar på inlämningsuppgiften.

Säkerhetsförbättringar

 • Det är inte längre möjligt att logga in automatiskt med Googles personliga konton.
  Nu kan du bara använda de företagskonton som hanteras av kunden.
  Detta beror på att vissa kunder inte kunde hantera lösenordskomplexiteten för personliga (@gmail) Google-konton.
 • Single-Sign-On SSO för itslearning Chromebook-appen och itslearning Marketplace-appen fungerar nu bara i den officiella Chromebook-appen eller Marketplace-appen.

G Suite-integrering tillgänglig som standard

Google-kunder kan nu konfigurera och hantera integreringen mellan itslearning och deras G Suite-domän. Detta gör att konfigurationen och hanteringen blir enklare och går snabbare.

Systemadministratörer har tillgång till en installationsguide som vägleder dem genom processen att ansluta sin G Suite-domän till itslearning.

Google SSO-inställning

Kunder som använder system med tredjepartsinloggning och har anslutit sin G Suite-domän till itslearning kan nu välja att inaktivera SSO (Single Sign-On) med skolans Google-konto.

360°-rapporter

Engagera eleverna genom att dela 360°-rapporter med dem

Lärare har nu möjlighet att ge eleverna tillgång till deras egna 360°-rapporter på kurs för kurs-basis. Detta kan hjälpa eleverna att bli mer engagerade i sitt eget lärande och hjälpa dem att bättre förstå hur de ligger till kunskapsmässigt i förhållande till kursinnehållet.

Lärarna kan välja vilka av rapporterna (Framsteg, Aktivitet och Bedömningar) som eleverna kan se.
Eleverna kommer bara att se sina egna data, de kommer inte att kunna se kursöversikten som lärarna har tillgång till.

Åtkomsten för eleverna är som standard satt till av, men lärarna kan enkelt slå på (eller av) åtkomsten när som helst. Det finns tre nya alternativ för lärare i ”Kursinställningar” för att aktivera/inaktivera (på/av) åtkomsten för enskilda rapporter. När ett nytt alternativ har aktiverats för eleverna visas detta i kursmenyn – ’360°-rapporter’.

Detta ingick i Release 105, men vi tog bort den för alla kunder eftersom en del inte kunde komma åt funktionen. Om du fortfarande har problem med att komma åt den här funktionen, ber vi dig att kontakta itslearning Support-teamet.

Slide 1

itslearning student reports


360°-rapporter för mentorer

Mentorer i itslearning är personal med ansvar för elever i flera kurser. De kan tillhandahålla rådgivning/pedagogiskt stöd eller vara handledare för sina mentorselever. Vi ger nu mentorer samma insikt i elevernas framsteg, aktivitet och bedömningar som lärarna kan se i sina kurser. Mentorer kan bara se detaljerad information om sina mentorselever. Detta gör det möjligt för mentorer att förstå hur det går för deras mentorselever i någon av deras kurser och gör att de snabbt kan jämföra sina elevers resultat med kursens genomsnitt. Tillgång till rapporterna får man via ett nytt alternativ på mentorsmenyn. Mentorerna kan skicka ett gruppmeddelande till grupper av elever eller ett individuellt meddelande till en elev direkt från rapporterna.

Slide 1
Slide 1

360 reports for mentors

Vyn ”Dina elever”

Vyn ”Dina elever” visar alla elever i mentorns grupp. Den visar:

 • Alla mentorselever som en mentor har
 • En lista över alla aktiva kurser som elever är medlemmar i
 • Ta del av en sammanfattning av aktivitet, framsteg, bedömning för respektive kurs för varje elev. Detta gör att mentorn kan se kurser där eleven har det svårt eller behöver extra stöd.
 • Om du klickar på en kurs visas den detaljerade 360°-rapporten för den kursen och den eleven

Kursvy

Vyn ”Kurser” visar alla aktiva kurser som mentorns elever är medlemmar i.

 • Sök, så att mentorn snabbt kan hitta en kurs
 • Skicka ett meddelande till en eller flera elever. Observera att detta skickar ett gruppmeddelande som elever kan svara på
 • Växla mellan aktivitet, framsteg eller bedömningar för varje kurs
 • Om du klickar på en kurs visas den detaljerade 360°-rapporten för den kursen och den eleven

Skicka meddelande direkt från 360°-rapporter

Det har aldrig varit enklare att granska elevernas framsteg och kommunicera med dem. 360°-rapporterna gör att lärare snabbt kan jämföra alla elever i klassen och analysera varje elevs resultat på djupet med hjälp av visuell info-grafik som är lätt att följa. Från och med denna release kan lärare nu skicka meddelanden till enskilda elever eller grupper av elever direkt från rapporterna med ett klick.

Använd Microsoft OneDrive resurser med lätthet

Systemadministratörer kan ge tillstånd åt itslearning OneDrive filväljare app åt användare inom deras organisation. Detta betyder att användare inte längre manuellt behöver koppla sina Microsoft konto till deras itslearning konto. Detta kommer göra det lättare för användare att få snabb åtkomst till sina Onedrive resurser. Systemadministratörer ställer in detta i inställningarna på ”Molntjänster” i adminvyn.

För dig som använder Test 3.0

 • Bedömning av lärandemål/kunskapskrav har lagts till i testverktyget. Lärandemål kan nu kopplas till enskilda frågor. Bedömningen för varje lärandemål baseras på poänggenomsnittet för de frågor som den är kopplad till.
 • Testverktygsrapporten har förbättrats för att ge dig en översikt över hur dina elever har presterat på de olika frågorna, liksom en översiktlig sammanfattning på hög nivå.

Fler Förändringar

 • Lärare kan använda registreringsverktyget för att be eleverna att själva registrera sig i kursgrupper. Eftersom registreringsverktyget är en aktivitet kan lärarna använda detta i sin planering och det visas som en uppgift för eleverna.
 • Kunder som använder IMS-ES-integrationen kan nu låta sitt administrativa system (elevregister) skapa kurser baserat på kursmallar som skapar färdigt innehåll, planer och resurser som lärarna kan använda.
 • Undersökningsverktyget kan nu visa extra information om deltagarna, både i översikten över svaren och i de exporterade resultaten. Detta kan användas för att på ett bättre sätt differentiera användare i exporten. Den extra informationen väljs av administratörerna under Administratör -> Redigera globala inställningar -> Funktioner och säkerhet.
  Den extra informationen delas inte för anonyma enkäter.
 • Vi har förbättrat e-postmeddelandena som genereras av itslearning (för aviseringar, nya uppgifter osv.) med ett modernare utseende och för att de ska vara lättare att läsa.
 • Vi har tagit bort Summer Sky-tema till ePortföljen och ersatt den med ett mer mobilvänligt tema.
 • För två år sedan vi förenklade regler som gjorde det lättare att förstå vem man kan söka efter och kommunicera med via meddelandeverktyget. Vi tar nu bort de gamla inställlningarna.
 • När du visar kurser i rullgardinsmenyn visas nu kurskoderna i verktygstipset. Detta är något som borde göra det mindre förvirrande för lärare som har flera kurser med identiska titlar.
 • Mentorer kan nu sortera på vårdnadshavarnamn eller e-post i översikten för vårdnadshavare för att enklare kunna hitta den som de söker efter. Observera att om det finns flera vårdnadshavare kopplade till en elev kommer listan att sorteras på namnet på den första.
 • Administratörer på stora skolor eller distrikt kan ha många mentorer och rektorer på sin itslearning-site. Vi har gjort det lättare att hitta den du söker genom att lägga till en sökfunktion. Sökfunktionen startar när du har skrivit minst tre bokstäver.
 • Vi har uppdaterat personliga API-ändpunkter så att de innehåller följande data:
  Platstitel (Location Title), Platsfärg (Location Color) och Importbeskrivning (Import Description).