Nyheter i Release 107

I den här releasen har vi gjort det lättare att läsa text, förbättrat arbetsflödet för användning av OneDrive och G Suite, samt lagt till fler säkerhetsfunktioner såsom lösenordsskydd för tester.

Slide 1

Följ oss på Twitter

Användarvänlighet

Enklare arbetsflöde med OneDrive i itslearning

Vi har gjort det enklare för alla användare att arbeta med OneDrive.

OneDrive-filväljaren är nu:

 • Tydligare
 • Mer tillgänglig
 • Fungerar bättre på större och mindre enheter, inklusive mobiltelefoner

OneDrive picker

itslearning + Google

Säkerhet: Automatiskt upprättande av G Suite-konto

Vi har gjort det enklare för lärare och elever att automatiskt koppla G-Suite-konton på skolor eller i kommuner med hjälp av G Suite for Education.

Det innebär detta för dig:

 • Sparar tid och ansträngning
 • Extra säkerhetslager eftersom förkoppling av G Suite-skolkonton för användare innebär att du inte behöver koppla ditt konto till itslearning manuellt (det finns heller ingen risk att du kopplar fel konto av misstag).
 • Använd Google Single Sign-On från Google Apps eller på en Chromebook (om detta är aktiverat för webbplatsen)

Observera:

Om din skola/organisation använder sig av flera separata G Suite-domäner (t.ex. en lärardomän och en separat elevdomän), måste alla domäner kopplas i itslearning. Om skolor/organisationer har upprättat sekundära domäner, behöver endast den huvudsakliga/primära G Suite-domänen kopplas i itslearning.

 • Det kommer inte att vara möjligt för användare att ta bort kopplingen till ett förkopplat konto.
 • Vi har utökat integrationsalternativen från administrativa system till att automatiskt inkludera G Suite-mailkonton för att göra upprättandet av konton ännu enklare.

Skolor/organisationer bör kontakta sitt supportteam på itslearning för att få mer information.

itslearning + Google

Vi vill även göra det superenkelt för itslearning-användare att arbeta med Google även i de fall där automatiska kopplingar inte används. Ett sätt att logga in på itslearning är att gå till Google app-samlingen i din webbläsare när du är inloggad på ditt Google-konto och klicka på itslearning-ikonen. Om
ditt konto inte redan är kopplat, uppmanar vi dig att koppla det, vilket gör att du får åtkomst till itslearning snabbare än tidigare.

Så gör du:

 • Välj din webbplats och logga in.
 • När du har valt din webbplats och loggat in får du ett meddelande som ser ut som det på bilden (nedan).
 • När du klickar på Koppla blir du ombedd att välja rätt Google-konto och därefter godkänna att itslearning Marketplace-appen kommunicerar med ditt konto.
 • Det är allt. Nästa gång du använder Marketplace-appen behöver du inte logga in på itslearning först.

G Suite picker

Kommunicera och samarbeta

Starta en gruppkonversation från en inlämningsuppgift

Studerande kan nu starta en konversation med medlemmarna i sin grupp direkt från en gruppuppgift. Klicka bara på ”Öppna gruppkonversation” och börja diskutera!

Bättre kontroll över anslagskommentarer

Anslag är ett riktigt bra sätt för kursdeltagare att kommentera nyheter som har publicerats av en lärare/föreläsare. Men ibland vill du inte använda det här kommunikationsläget, till exempel när du gör test online. Administratörer kan nu förhindra att användare skriver kommentarer via en ny profilinställning (finns även i policyer).

Det är nu möjligt att förhindra att en enskild användare, flera användare, en hierarki eller en hel profil från att lägga till nya kommentarer till anslag i en kurs. Användarna kommer fortfarande att kunna läsa eventuella tidigare kommentarer.

Bättre användarupplevelse

Utökad färgpalett

Vi har gjort det mycket lättare att läsa text genom att justera färgpaletten i itslearning och på så sätt öka kontrasten mot bakgrunden. Vi har noggrant matchat de befintliga färgerna i den gamla paletten så att användarna fortfarande känner igen sina kurser.

Säkerhet

Lösenordsskydd för tester (Test 2.0)

Vissa skolor ville ha den extra säkerhet som det innebär att använda lösenord för att få åtkomst till tester.
Nu har vi gjort det möjligt att använda denna funktion.

Genom att lägga till ett lösenord kan det aktuella testet inte göras tills lösenordet delas. Detta hjälper distrikt och skolor/organisationer att bättre hantera centrala prov eftersom prov kan läggas till i en kurs av lärare eller läggas upp centralt med hjälp av kursmallar.

OBS: denna funktion är endast för Test 2.0-kunder, men vi kommer att lägga till den i andra versioner av testverktyget inom en snar framtid.

Fler förändringar

Infopanel

Inställningen ”Använd infopanel” är nu inaktiverad som standard när administratörer skapar en ny hierarki manuellt. Förändringen införs efter att vi har fått feedback från många kunder som inte behövde denna funktion. Det går naturligtvis fortfarande att aktivera funktionen om du vill använda en infopanel för en viss hierarki. Denna förändring påverkar inte funktionaliteten när hierarkier skapas genom integrering.

Förenklat skapa uppgifter

Dokumentsamarbete i verktyget Uppgift har tagits bort för att förenkla skapande av uppgifter. Om du vill att elever ska samarbeta i ett Google- eller Office-dokument, kan du använda funktionen för gruppaktivitet i Inlämningsuppgift.

Datalager

Vi har utökat datalagret och OData med en ny slutpunkt för SCORM.resultat i itslearning. Detta gör att SCORM-resultat (poäng i en quiz, tidsåtgång osv.) kan extraheras från datalagret. Kontakta ditt supportteam på itslearning för mer information.

Kursöversikt

Vi har gjort det lättare att se detaljerna för en händelse via kursöversiktssidan. Tidigare länkades man till kalendern när man klickade på tiden för en händelse. Om det fanns filer eller resurser kopplade till händelsen, behövde man klicka på händelsen för att kunna se dessa. Nu visas all information om händelsen direkt i ett popupfönster.