Nyheter i plattformen augusti 2019

En av våra största uppgraderingar i år innehåller massmeddelanden, förbättrade kommunikationssätt och ett lättare sätt att lägga till användbara resurser från Google.


Följ oss på Twitter

Spara tid:

Lägga till O365-filer

Vi har förenklat de två alternativen för att lägga till Microsoft Office 365-filer.

1. Ladda upp en kopia av dokumentet

  • Redigering av originaldokumentet återspeglas inte i kopian i itslearning
  • Dokumentet stannar kvar i itslearning när originalet raderas

2. Bädda in ett länkat dokument

  • Redigering av originaldokumentet återspeglas i den version som är inbäddad i itslearning
  • Dokumentet raderas när originalet raderas
  • Fungerar med alla externa delningsinställningar

adding O365 files

Notera: Systemadministratörer kan via inställningar tillåta ett av dessa sätt att lägga till en Office-resurs eller båda

Samarbete:

Lättare att dela O365-resurser

Organisationer som har Microsoft 365 Education kan nu tillåta delning från Microsoft SharePoint eller Teams.

Fördelar:

  • Att omedelbart kunna se och lägga till resurser från grupper du är medlem i
  • Att lättare lägga till resurser för studerande (skrivskyddad åtkomst)
  • Att arbeta med flera konton
  • Att kunna förhandsgranska filer

När funktionen är aktiverad blir lägg till från ’OneDrive’ lägg till från ’Office 365’.

Två alternativ visas – välj från ’OneDrive’ eller ’SharePoint’ (inkluderar Teams).

Add-from-SharePoint-and-Teams

Spara tid:

Genväg till nyligen skapade Google-filer

När du klickar på ”Lägg till” i planeringar, ser du nu en ny undermeny som visar nyligen skapade Google-resurser.

Lägg till dem till din planering med ett klick.

Du behöver inte öppna en mapp eller en delad enhet.

*Resurser från Google Shared drives ingår inte.

 

quick add recently created google files

Användarvänlighet:

Hantera flera molnkonton

Lägg till flera Google- eller Microsoft Office 365-konton till itslearning.

Välj vilket som ska vara aktivt, när som helst.

Lätt att se om det är ett Google- eller Microsoft-konto.

*Din skolas administratör avgör om du kan arbeta med Google, Microsoft eller båda.

manage multiple cloud accounts

Kommunicera:

Massmeddelanden

Det är nu lättare att skicka meddelanden till hela organisationen på en gång – alla lärare, alla studerande, vårdnadshavare (om de är tillagda i itslearning) eller alla lärare i en specifik hierarki.

Massmeddelanden visas under Meddelande i webbversionen samt i appen.

Mottagare kan endast läsa dessa massmeddelanden (inte svara).

Notera:
Systemadministratören kan välja vem (på organisations- eller skolnivå) som har behörighet att skicka massmeddelanden.

Skapa struktur:

Uppdateringar av Startsidan

Sök efter kurser
Lärare kan ge kurserna förenklade namn (kortnamn). Namnet kommer att visas i uppgiftslistan, senaste uppdateringar och notifieringar.

Home page search and edit

Skapa struktur:

Slutförda uppgifter på kursöversiktsidan

Studerande kan nu hitta sina slutförda uppgifter i sin uppgiftslista på kursöversiktsidan.

Fliken Slutförda visar alla uppgifter som den studerande har skickat in och inkluderar status och bedömningsstatus från läraren.

Fliken Aktiva är vald som standard.

Mer

  • Diskussion: Mobil-layouten har optimerats så att diskussioner nu är ännu enklare att följa på alla enheter.