Nyheter i itslearning Januari 2020

Vi har gjort en stor uppgradering inför det nya året. Förbättringar av Google-integrationen, massutskick och 360°-rapporter, samt förbättrad användarvänlighet och flera tidsbesparande verktyg.


Följ oss på Twitter

Spara tid/Användarvänlighet

Gör mer med Googles resurser

 • Vi visar alla inbäddade Google filer i Googles förhandsvisningsläge, vilket gör det lättare att se innehållet.
 • Nu kan du klicka på en liten ”pop-out”-knapp för att öppna och redigera filer i bedömningsverktyget för inlämningsuppgift, istället för den stora ”Öppna i Google Docs”-knappen, vilket gör det lättare att se texten i filen.
 • Om plagieringskontroll är aktiverad i siten, kan du nu få en rapport för individuella elevsvar som har lämnats in från Google Drive även om du inte har slagit på plagieringskontroll i inlämningsuppgiften. Detta gäller bara om ni har en G-suite domän ansluten till er site.
 • Vi har gjort det enklare att lägga till resurser från Google i Lärsekvenser. Du behöver inte längre först lägga till en fil till kursens Innehåll.
 • På liknande sätt kan du nu lägga resurser från Google Drive till din kalender.

Doing More with Google in itslearning

Rapporter

Ny 360°-rapport

Ny rapport för kursresurser visar hur elever använder kursinnehåll. Du hittar den under 360°-rapporter i kursmenyn. Den visar hur många elever som har besökt varje resurs och hur mycket tid de har tillbringat med varje resurs. Använd denna information för att utveckla och förbättra kursresurser.

360°-rapporter för kurser med många elever

 • Optimerade 360°-rapporter för kurser med över 600 elever. Istället för visning av elevlista kan du nu söka efter elever och se deras individuella 360°-rapport.
 • I kurser med över 600 elever syns inte kurssammanfattningen i mentors 360°-rapport så att sidan laddar snabbare.
 • I kurser med mer än 1300 elever, är information om ”tid som tillbringats i uppgift” gömd för att sidan ska ladda snabbare.

New Resource Summary 360 Report

OBS: Den här rapporten syns endast om ni har aktiverat åtminstone en av 360°-rapporter i er site.

Samarbeta

Förbättrat arbetsflöde i projekt

 • Elever som jobbar med projekt kan nu få tillgång till och samarbeta i samma inbyggda resurser som finns i kurser – Word, Excel och PowerPoint.
 • Det nya Fil eller Mapp-verktyget stöder resurser från molntjänster (som Google eller O365)
 • Även kopiering och flytt av filer mellan projekt och kurser stöds nu.

Better workflow for students working on projects in itslearning

Kommunicera

Massutskick

Det är nu möjligt att välja ”skola” som avsändare av massutskick, så att mottagare vet att utskicket kommer från deras egen organisation.

 • Om utskicket endast sänds till användare på en skola kommer skolan att stå som avsändare.
 • Om utskicket sänds till användare på flera skolor kan du välja vilken skola som ska stå som avsändare.
 • Du kan du se hur många procent av mottagarna som har läst utskicket.

identify the school as sender in mass messaging in itslearning

Förbli organiserad

Kurskortsuppdatering

Vi har gjort det enklare för lärare att anpassa kurskort

 • Dölja lärare på kurskort
 • Visa flera lärare på kurskort
 • Ny färgpalett
 • Lärare kommer att kunna se notifiering om nya anslag på kurskortet när kollegor eller elever gör en uppdatering i deras kurser. Detta kommer bara att synas för stjärnmarkerade kurser.

course cards updates in itslearning

Förändringar på startsidan

Vid inloggning hamnar användare på den sida som administratör valt, men nu kan du som användare välja vilken av vyerna på startsidan du vill se när du klickar på Start – Kurser eller Uppdateringar. Du kan alltid ändra detta under ”dina inställningar”.

Förbli organiserad

Smarta kortnamn

Ge din kurs ett kortnamn som gör det lättare för elever att hitta den
Kortnamn kommer nu att visas i

 • Kalendern
 • Deltagarlistan
 • Följ upp uppgifter-blocket
 • Bedömningsöversikten
 • Infosida för vårdnadshavare
 • Lärare och administratörer kommer också att se kortnamnet när de lägger till ett anslag i flera kurser samtidigt

Course Friendly Name

För tydlighetens skull kan du se både det officiella kursnamnet och kortnamnet i kurskortets redigeringsläge.

Mer info

 • Sida: En större ruta för texteditorn så att du kan skapa snyggt innehåll
 • Meddelande: Elever kommer att få en notifiering om de inte kan skicka meddelande till personal som har stängt av meddelandefunktionen. Detta var tidigare endast tillgängligt för personal. OBS: elever kommer inte att notifieras om andra elever har fått meddelandefunktionen avstängd.
 • Kursmallar: Lärare kan nu välja om de vill ta bort eller behålla datum i planeringen när de gör en kopia av en kursmall. Tidigare togs datum alltid bort.
 • Trädlänkar: Ny, enklare väljare för trädlänkar (i texteditorn) när du lägger till information i planeringar, kalendrar och i test.
 • Återkommande händelser i Kalender: Välj att redigera en specifik händelse, eller alla kommande händelser i en serie.