Implementering

En helhetlig och genomtänkt implementationsplan är nyckeln till ett maximerat värde på en teknologiinvestering. På itslearning är vi enbart fokuserade på kundens succé. Från den överordnade strategin till detaljerade projektplaner är vi er partner vid varje steg, hjälper er att forma och realisera er vision av utbildningsexcellens.

Nyckeln till en framgångsrik implementering

  • Plan
  • Planera
  • Genomföra
  • Utvärdera

Planera era strategiska mål med alla intressenter

Teknologi är ganska enkelt vägen till ett mål. Men, med riktig planering och vision, kan teknologiinvesteringar bidra dramatiskt till ökade resultat.

Planera

Med en bra strategi och behovsanalys på plats kan vi kartlägga vår väg till succé. Här är resultatet en implementeringsplan på kort och lång sikt, med milstolpar, förväntade resultat och en anpassad service, för er.

Genomföra för att uppnå snabba resultat

I varje projekt är det viktigt att skapa en rörelse i rätt riktning och leverera snabba resultat för alla intressentgrupper (deltagare, lärare, administration). Vår gemensamt framtagna plan kommer att byggas runt konceptet att uppnå snabba resultat för att uppnå denna rörelse. På denna bas kommer ett positivt förlopp att hjälpa bibehålla framdriften genom hela projektet.

Utvärdera

Det är alltid viktigt att mäta och utvärdera resultat samt att göra anpassningar. Under implementeringen planerar vi regelbundna utvärderingar för att säkra ett bra flöde och positiva resultat. Vi säkrar att ert användande av plattformen förblir kopplat till era strategiska målsättningar.