Vi hjälper er att migrera innehåll och annan data till itslearning

Migreringstjänster Migreringstjänster omfattar kurser som fylls med deltagare, filer, undersökningar, kalenderhändelser, IMS-innehållspaket m.m. I tillägg finns det bedömnings- och aktivitetshantering vilket möjliggör för användare att importera och exportera data till och från bedömningsöversikt, planering och kalender. En lagringsplats för lärandemål kan också användas. På så sätt kan man länka lärandemål till aktiviteter.

Push-metoden Att genom en integration tillämpa en mall som grund för lärarens kurs kallas för ”push”-metoden. Med denna metod blir en färdig mall applicerad på en lärares kurs. När läraren öppnar sin kurs, kommer allt innehåll som mallkursen har ”pushat” ut att vara tillgängligt för användning.

Pull-metoden Kursen är en samarbetsyta som ger lärare möjlighet att lägga till, hämta och anpassa material. Detta medför att läraren har tillgång till att kopiera allt material från kursen till sin individuella undervisningskurs. Då kan läraren hitta alla resurser och aktiviteter han/hon behöver för undervisningen. Läraren kan själv anmäla sig, eller bli tillagd som lärare i kursen.