Utbildning och fortbildning

Våra olika kurser hjälper undervisande och administrativ personal att lyckas i användandet av itslearning. Kurserna är framtagna utifrån era behov och önskemål och vi arbetar efter en partnerskapsmodell som stärker er kompetens i både undervisning och teknologi.

Grundkurs För att lära sig de grundläggande funktionerna i itslearning börjar ni med att navigera i plattformen för att sedan anpassa era personliga inställningar, skapa kurser och innehåll samt få en inblick i grundläggande funktioner i planeringen.

Fortsättningskurs När ni behärskar de grundläggande funktionerna, kan ni lära er mer om hur man utvecklar och fyller sin planering med innehåll. Vi tittar på bedömning av aktiviteter och sammanställning och analys av bedömningar. Vidare går vi igenom möjligheter för att anpassa era kurser.

Specifika funktioner och processer Utifrån era behov och önskemål skräddarsyr vi tillsammans ett upplägg som säkerställer att ni kan nyttja plattformen på bästa sätt som stöd i det dagliga arbetet. Det kan handla om bedömning och uppföljning för pedagoger såväl som för skolledare.

Administratörsutbildning Vi går igenom de pedagogiska funktionerna, hur ni använder dem samt diskuterar eventuella möjligheter att förändra arbetssätt. Vi ser över era administratörsinställningar och identifierar eventuella behov av ändringar av en del av dem.