Kategorier Vår produkt

Ett säkert ställe för eleverna att samarbeta i projekt


Posted on

När jag tittade på Twitter häromdagen hittade jag ett inlägg av FHS Mock Trial där itslearning nämndes. Jag blev nyfiken, gjorde lite efterforskningar och fick reda på att inläggen var skrivna av Mike Walsh som leder en aktivitet kallad Mock Trial på Franklin High School i Franklin, Massachusetts. Jag skickade e-post till honom och frågade hur han använder itslearning.

Mike berättade att han har undervisat på Franklin High School (FHS) i tretton år. Just nu undervisar han i USA:s historia och samhällskunskap samt leder den frivilliga fritidsaktiviteten Mock Trial. Mock Trial är en populär aktivitet i skolor i USA. Här får eleverna träna sig i att tala offentligt och debattera, samtidigt som de lär sig om hur domstolsväsendet fungerar. Mike sa att han använder itslearning för att eleverna som är med i Mock Trial ska ha en säker plats på nätet där de kan samarbeta.

Elevrättegångar i lokala domstolar

Franklin High Schools Mock Trial-lag består av 50 elever från årskurs nio till tolv. Laget tävlar mot andra high school-lag i lokala federala domstolar. I början får alla deltagande skolor ett informationspaket med material relaterat till det särskilda fall som ska tas upp. Brotten som tas upp, till exempel rattfylla, är ofta sådana som är relevanta för tonåringarna, och de brukar ge upphov till debatt om moralfrågor. De vinnande skolorna i varje region går vidare till en nationell utslagningstävling.

 

Anirudh Singh från Franklin High konsulterar sina försvarskolleger under en låtsasrättegång i Milford District Court. Franklin vann över Milford, blev ett av Sweet Sixteen-lagen och gick vidare till den regionala finalen i Massachusetts Bar Associations tävling.

Provspelningar

Intresserade elever på Franklin High School får provspela för rollerna som advokater eller vittnen. Mike lade upp det här årets resultat från provspelningen på itslearning istället för att vänta tills eleverna kom tillbaka till skolan, som det först var tänkt. Han lade ut ett meddelande på Twitter om att resultaten fanns på nätet och kunde sedan se hur eleverna loggade in på itslearning för att få reda på vilka roller som de hade fått. ”Det här visar hur eleverna alltid har sina telefoner nära till hands”, säger Mike.

 

Projektutrymme för Mock Trial på itslearning

Mike skapade ett projektutrymme på itslearning och bjöd in alla som är med i Mock Trial-aktiviteten. Ett projekt är ett avskärmat område där lärare och elever kan samarbeta och utbyta information. Det är mycket material som ska gås igenom innan tävlingen börjar: polisrapporter, vittnesutsagor och liknande. Istället för att kopiera de här dokumenten lägger Michael upp dem på itslearning. Han lägger även upp godkännandeblanketter för utflykter och länkar till andra användbara resurser.

Det finns inget dåligt väder

Låtsasrättegångarna kräver mycket förberedelse, bland annat talar elevadvokaterna med de svarande, och åklagarna förhör vittnen. Mike och hans elever träffas flera gånger i veckan för att öva. Alla möten läggs upp på itslearning som händelser (meddelanden på infopanelen). Under de hårda vintrarna i Massachusetts ställs mötena ofta in på grund av dåligt väder. Eleverna informeras om de inställda mötena via itslearning, och via itslearning kan de samarbeta via nätet istället när de inte kan träffas på riktigt. ”itslearning är fantastiskt! Jag använder plattformen tillsammans med Twitter. Jag fångar elevernas uppmärksamhet med Twitter, och sedan kan de logga in på itslearning för att få mer information”, berättar Mike.

 

”Eleverna är bättre på att använda itslearning än vad jag är”, säger Mike. Det var eleverna som föreslog att vi skulle starta ett diskussionsforum på Mock Trial-sidan på itslearning. De lägger även upp material som kan vara till nytta, som korsförhörsfrågor som de arbetar med, så att andra kan hoppa in för dem om de inte själva kan komma till något av övningstillfällena.

Konferens- och chattfunktionen i itslearning

De flesta elever som är med i Mock Trial-aktiviteten på skolan är ambitiösa och deltar i många olika fritidsaktiviteter. Mike utser fyra gruppledare och ger dem stort ansvar. Det är svårt att hitta tider då alla de här fyra eleverna har tid att träffas. Mike tycker att det fungerar bra att kommunicera med dem via konferens- och chattfunktionen i itslearning. ”Det har varit fantastiskt”, säger han. ”Jag gillar att man kan kommunicera via text i realtid.” Ibland arrangerar Mike chattar där alla 50 Mock Trial-deltagare kan vara med samtidigt. Han läser elevernas kommenterar i chattarna och hjälper till där det behövs.

Jag frågade honom varför han har valt itslearning som chattverktyg istället för andra populära chattprogram. Han svarar att man på Franklin High School föredrar att använda itslearning. ”itslearning har godkänts av vår skola när det gäller säkerheten så lärare och elever kan använda plattformen utan att behöva oroa sig över lagligheten eller andra gränsdragningsfrågor. Dessutom går allt bara så mycket snabbare med itslearning. Eleverna kan logga in var de än är”, förklarar Mike.

Tack så mycket, Mike, för att du visade hur itslearning underlätter arbetet med att leda Mock Trial-aktiviteten! Vi vill också passa på att gratulera er till er plats i den regionala finalen i år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *