Male Teacher
Vi stöttar er så att ni kan lyckas
Stödjer dig och din framgång
Stödjer dig och din framgång

Våra professionella medarbetare hjälper dig att anpassa plattformen efter dina behov. Vi arbetar med er från planering till genomförande och utvärderar tillsammans för att få en så säker LMS-resa som möjligt.

Våra experter hjälper dig att anpassa din implementering av itslearning utifrån dina behov. Vi kommer att samarbeta med dig om LMS-tjänster från planering till genomförande och granskning för att säkerställa en smidig LMS-resa.

Våra experter hjälper dig att anpassa din implementering av itslearning utifrån dina behov. Vi kommer att samarbeta med dig om LMS-tjänster från planering till genomförande och granskning för att säkerställa en smidig LMS-resa.

LMS implementering

Vårt PER (Plan, Execute, Review)-protokoll har använts av skolor över hela världen för att kartlägga och genomföra en framgångsrik LMS-implementering.

Prata med vårt team för implementering av LMS ›

LMS Integration

Ni kan ansluta itslearning med det studentinformationssystem som föredras och andra kritiska applikationer. Alla itslearnings LMS-integrationer genomförs efter individuella behov. Vi arbetar nära er för att utveckla och implementera en integrationsplan som säkerställer bästa möjliga process för er.

Anslut till våra LMS-integrationsexperter ›

LMS-innehållsintegration

Alla undervisningsresurser kan synkroniseras till innehållsbiblioteket i itslearning – så att allt finns tillgängligt. itslearning stödjer LTI-verktyg (Learning Tools Inoperability), ”common cartridge” och ”thin common cartridges”.

Anslut till våra LMS Content Integration-experter ›

Professionell utveckling

Vi tror på en samarbetsmodell som stärker er skola eller skolområde. När ni kommit igång med er nya plattform och LMS-system erbjuder vi utbildning och teknisk support fortlöpande. Vi har pedagogiska konsulter som hjälper er att bygga intern kompetens – och kapacitet.

Kontakta våra professionella utvecklingsspecialister ›

Ett pålitligt och prisvärt val

Ett LMS som stödjer behoven är bra, men finns det ett som också stödjer budgeten? Vi menar att lärare och elever förtjänar en lärplattform som stöttar god undervisning och lärande, men borde inte vara förknippat med stora kostnader. Därför erbjuder vi heltäckande LMS-tjänster med flexibla moduler baserade på licenser, utbildnings-och supportbehov.

Kontakta oss