Arrangementer - SkoleIntra

Nye SkoleIntra-dage !

Igen i år afholder vi 3 SkoleIntra dage fordelt på arrangementer i Aarhus, Sønderjylland og København.

I lighed med tidligere år vil møderne være en kombination af forskellige præsentationer fra vores side, der fortæller om nyheder i SkoleIntra og planer for den videre udvikling.

Derudover vil der være mulighed for dialog med SkoleIntra–teamet, som er klar til både ris, ros og gode input.

Der er således mulighed for at komme i dialog med personerne bag SkoleIntra, og fortælle hvilke behov der ses fra brugerside i forhold til SkoleIntra.

Møderne afholdes som fysiske møder fra 14-16 i oktober måned.

De endelige datoer er endnu ikke fastlagt, men forventes offentliggjort her på siden i løbet af september 2022.

Vi håber du har mulighed for at deltage på et af møderne.