Kategorier: Seneste nyt

Få skolebestyrelsen og kontaktforældrene i gang med SkoleIntra


Posted on

SkoleIntra giver skolebestyrelsen flere muligheder for at arbejde sammen, dele dokumenter, sende beskeder og have debatter internt i skolebestyrelsen. Start en god vane med at give de relevante brugere adgang.

Skolebestyrelsen kan samarbejde i SkoleIntra via skolebestyrelsens redigeringsdel. Skolebestyrelsen kan fx lave dagsordener, arbejde med dokumenter, se kalenderaktiviteter og selv oprette aktiviteter, ligesom kontaktforældrene kan inddrages i arbejdet. Derudover kan skolebestyrelsen via ForældreIntra informere skolens forældre om skolebestyrelsens arbejde.

Skolebestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne skal have adgang til redigeringsdelen af en administrator via PersonaleIntra under Databaser > Skolebestyrelsen > Medlemmer af skolebestyrelsen. Medlemmerne kan vælges blandt forældre, ledere, medarbejdere, elever, og der kan gives adgang til eksterne personer.

Herefter får forældrerepræsentanter adgang via et faneblad i ForældreIntra.

Medarbejderrepræsentanter får adgang via menupunktet Databaser > Skolebestyrelsen > Adgang til redigeringsdel i PersonaleIntra.

Elevrepræsentanter får adgang via menupunktet Skolen > Elevrådet > Skolebestyrelsens redigeringsdel i ElevIntra

Eksterne medlemmer kan benytte en særlig indgang via et menupunkt i SkolePorten.

Hvis skolen har valgt, at det skal være muligt for forældrene at skrive direkte til skolebestyrelsen og kontaktforældre via ForældreIntras beskedsystem, så vil medlemmerne kunne vælges i beskedsystemet.

Læs mere her.

Skolebestyrelsens sekretær

Mange skoler har udpeget en sekretær (fx skolelederen) til skolebestyrelsen, som ikke officielt er en del af skolebestyrelsen. Sekretæren sørger typisk for at indkalde til møder, lave referater, sende information ud til forældrene. Sekretæren kan oprettes som et ”skjult” medlem af skolebestyrelsen og dermed hjælpe bestyrelsen uden at optræde på lister mm.

Kontaktforældrene

Kontaktforældre udpeges under Databaser > Forældre > Kontaktforældre. Kontaktforældre forstås i denne sammenhæng som et bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.

Kontaktforældre får følgende muligheder via et faneblad i ForældreIntra:

  • Oversigt over kontaktforældre i de andre klasser
  • Skolebestyrelsens medlemmer
  • Kontaktforældrenes dokumentarkiv (delt med skolebestyrelsen)
  • Debatforum (til kontaktforældrenes interne dialog)
  • Skjulte medlemmer af skolebestyrelsen

Læs mere her.