Kategorier: Seneste nyt

Forbered jer til uddannelsesparathedsvurderinger og elevplaner i SkoleIntra


Posted on

Få et grundigt indblik i det nye uddannelsesparathedsmodul, og hvordan du sætter SkoleIntras elevplaner op til det. Uddannelsesparathedsvurderinger har deadline 1. december 2014, så I bør tage jeres forholdsregler allerede nu. Læs her hvordan.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7, som er ude på skolerne medio november (forventet senest 15/11). For at sikre at I kan begynde at bruge disse vigtige elementer, så snart de er tilgængelige for jer, har vi lavet to vejledninger, som giver en trinvis indføring i brug og opsætning.

Det drejer sig om:

  • Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra, der beskriver det nye ”uddannelsesparathedsmodul”, og hvordan det kan bruges af elever, lærere og ledelse. Modulet gør det muligt at lave vurderinger og få dem sendt til Optagelse.dk.
  • Skolens uddannelsesparathedsvurdering i elevplanen, beskriver, hvordan du kan få vist uddannelsesparathedsvurderingen i elevplanerne. Hvis I benytter de formularbaserede elevplaner kan de vises automatisk, og hvis I benytter dokumentbaserede elevplaner skal de trækkes ind manuelt.

Tilføj allerede nu et ’UPV-felt’ i de dokumentbaserede elevplaner

Hvis I bruger dokumentbaserede elevplaner, skal I lave et felt i skabelonen, som kan rumme UPV’en. Dette skal gøres for, at opsætningen giver plads til at trække UPV’en ind. Hvis I allerede er i gang med at udfylde dokumentbaserede elevplaner, anbefaler vi, at I lægger et UPV-felt ind nederst i dokumentskabelonen, så den generer den eksisterende opbygning mindst muligt.

Fra 5.7 kan I opdatere allerede påbegyndte formularbaserede elevplaner

Hvis I har formularbaserede elevplaner, som lærerne allerede har taget i brug og er begyndt at udfylde, kan I, når version 5.7 kommer, lægge ‘UPV-feltet’ ind i den allerede udfyldte formularskabelon. Herefter skal I blot vælge den pågældende klasse i elevplansværktøjet og vælge ’Opdater formularbaserede elevplaner’.

Elevplanerne opdateres, og det nye element vil blive vist – uden at det påvirker det øvrige indhold, der måtte være i elevplanen.