Kategorier: Seneste nyt, Tips & Tricks

Håndtér framelding af lektiehjælp i SkoleIntra


Posted on

Som en del af folkeskolereformen skal skolerne etablere lektiehjælp fra det kommende skoleår. I den seneste version af SkoleIntra er der lavet et modul, der kan håndtere forældrenes framelding af deres børn til tilbudet om lektiehjælp og faglig fordybelse på skolen.

I SkoleIntra version 5.5 findes et modul til lektiehjælp, hvor forældrene kan framelde eleverne fra lektiehjælp og faglig fordybelse på daglig basis.

Det er op til skolerne selv at finde en måde at organisere dette på, og det vil sikkert blive gjort på mange forskellige måder. Vi har lavet et værktøj, som kan benyttes af de skoler, der vil bruge SkoleIntra til at styre frameldingerne.

En forudsætning for, at modulet kan anvendes, er, at der er taget højde for det i skemalægningen. Man skal i skemaet oprette et antal lektioner i de klasser og de tidspunkter, hvor der skal gives tilbud om lektiehjælp.

Når modulet er aktiveret via Admin > Tilpasning > Lektiehjælp kan medarbejdere få overblik over frameldinger samt foretage frameldinger under Koordination > Lektiehjælp.

Forældre kan framelde lektiehjælp i ForældreIntra under Dialog > Lektiehjælp, og eleverne kan se til- og frameldinger i ElevIntra under Eleven > Lektiehjælp.

Både lærere, elever og forældre har også adgang til modulet Lektiehjælp i MobilIntra.

Modulet lektiehjælp vil kun have en levetid frem til næste folketingsvalg, hvorefter lektiehjælpen er obligatorisk for alle elever. Vi håber, at SkoleIntras løsning kan gøre det nemmere for skolerne at leve op til bestemmelsen om, at frameldingen skal kunne ske på daglig basis.

Læs mere om hvordan du håndtere framelding af lektiehjælp i SkoleIntra her.