Kategorier: Seneste nyt

Har I en digital strategi?


Posted on

En digital strategi er nem at lave, men svær at efterleve. Alligevel bør alle skoler udarbejde en, mener Anette Grønning, der forsker i bl.a. digital kommunikation i skolen. Du kan møde hende på SkoleIntra-træffet, men få nogen gode råd allerede nu.

”I dag er alle skoler digitale i en eller anden grad, og derfor bør der også være en digital strategi,” siger Anette Grønning.

”Det skal ikke vente, til man pludselig står med et konkret problem, typisk omkring brugen af sociale medier,” mener hun.

Kommunikationen er omdrejningspunkt

Anette Grønning, cand.ling.merc i sproglig informatik fra Syddansk universitet har gennemført Danmarks første e-mal-holdningsundersøgelse på arbejdspladsen og analyserede 504 e-mail-interaktioner.

En digital strategi ligger tæt op af en strategi for kommunikation: Hvem kommunikerer om hvad, hvornår og hvorhenne? Det er emner, som fx svartider og kommunikationsmidler, som man ofte opdager, at man ikke har diskuteret, selvom lærerne og skolen som helhed har en praksis omkring det.

Ifølge Anette Grønning bør arbejdet med den digitale strategi inddrage alle medarbejderne på skolen. ”Drøft den fx på et lærermøde og sæt det på dagsordenen – herefter kan det så komme videre i skolebestyrelsen, før det kommer retur til medarbejderne,” foreslår Anette Grønning.

Som sidste skridt skal man overveje, hvordan strategien kommunikeres, så alle får kendskab til den, og den kan få en reel betydning.

Spørgsmål der kræver svar

I bogen ’Sociale medier i skole og fritid’, som Anette Grønning har skrevet sammen med Lotte Nyboe, giver de en række konkrete råd til, hvordan man som skoler arbejder med den digitale strategi.

Her er et udpluk af refleksionsspørgsmål, som man kan tage op i arbejdet med en digital strategi:

  • Hvilke værdier er rammesættende for kommunikationen generelt?
  • Hvilke emner drøftes i hvilke kommunikationsrum?
  • Hvem besvarer hvilke henvendelser?
  • Hvad er de generelle svartider?
  • Hvordan håndteres problematisk kommunikationsadfærd?
  • Hvem er man (ikke) venner med?
  • Hvad skal sociale medier (ikke) bruges til i skoletiden?

Kilde: Anette Grønning og Lotte Nyboe: ’Sociale medier i skole og fritid’, 2015

Kom godt i gang med jeres egen strategi!

Anette Grønning holder oplægget Digitale samtaler mellem skole og hjem på SkoleIntra-træf 2016. Efter oplægget er der mulighed for at deltage i workshoppen Etik og digitale strategier for god kommunikation, hvor man kan arbejde med sin digitale strategi. Læs mere på træffets hjemmeside.