Kategorier: Seneste nyt

Her er planerne for SkoleIntra 2017


Posted on

2017 bliver et spændende år for SkoleIntra. Der er masser af udvikling i gang af produktet, mens KL’s kommunikationsløsning Aula tegner sig i horisonten. Læs hvorfor itslearning koncentrerer sig om SkoleIntra og fortsat arbejder på at levere en god og stabil samarbejdsplatform til skolerne. 

KOMBIT har prækvalificeret fire leverandører, som skal afgive tilbud på at udvikle Aula, kommunikationsløsningen til skoler, som er udset til at erstatte SkoleIntra. Efter planen skal der indgås kontrakt med en leverandør i juli 2017, og første pilotafprøvning er planlagt til efteråret 2018.

En god fremtid

På spørgsmålet om, hvorfor itslearning ikke har budt på Aula, svarer direktør Per Thorbøll:

”Vi er en driftsorganisation, der leverer standardløsninger fokuseret på brugernes behov. Vi er ikke en projektorganisation, der fokuserer på 4-årige statslige udbud. Derfor fortsætter vi vores arbejde med vores eget produkt SkoleIntra.”

Han fortsætter: ”Vi ser en god fremtid for SkoleIntra, som vi bliver ved med at udvikle og forbedre med udgangspunkt i skolernes aktuelle behov.”

Fortsat modernisering af SkoleIntra

Produktchef for Nyt SkoleIntra Caroline Christiansen fortæller om de aktuelle udviklingsplaner:

”I moderniseringen af PersonaleIntra og ElevIntra har vi fokus på de daglige værktøjer – dvs. de funktioner som den almindelige lærer har brug i sine daglige opgaver. Disse værktøjer skal forbedres og udbygges i 2017, så lærerne kan udføre alle almindelige opgaver på det nye SkoleIntra.”

”I arbejdet har vi et stærkt fokus på at forbedre brugervenligheden og at optimere SkoleIntra til mobilskærme, så brugerne kan udføre opgaverne på mobiltelefonen,” fortæller Caroline Christiansen.

Nye pædagogiske værktøjer

Som en del af moderniseringen vil lærere og elever få nogle nye pædagogiske værktøjer, som understøtter lærernes arbejde i den daglige undervisning i dag. Bl.a. kan nævnes, at udviklerne arbejder på en forbedret ugeplan.

Adgangen mellem grænsefladen i Nyt SkoleIntra og Classic SkoleIntra vil blive enklere, så når der er brug for et mere specialiseret værktøj, kan lærere og elever finde det i Classic SkoleIntra.

Den administrative del flyttes ikke over i den nye grænseflade, så det administrative personale og lærere med behov for specialværktøjer, kan fortsat bruge Classic SkoleIntra til disse opgaver.

Hvad sker der efter 2019?

Per Thorbøll ser lyst på fremtiden:

”Ingen ved, hvad der sker efter 2019, når Aula måske er klar til brug på skolerne. Det eneste, der er sikkert er, at vi fortsætter med SkoleIntra med fokus på brugernes daglige behov og opgaver.”

”Det er vigtigt for os at fortælle skolerne, at de kan regne med at SkoleIntra stadig vil være der for dem,” slutter han.