Kategorier: Seneste nyt

I kølvandet på det nye ForældreIntra


Posted on

Ved skolestart i år kom forældre og skoler tilbage til et ForældreIntra i nye klæder. For mange var det velkendt, men for andre var det nyt, fordi de kun har brugt det klassiske ForældreIntra. Læs med her for at få forklaringer på nogle af de emner, der har været rejst spørgsmål om i forbindelse med skiftet.

Efter lukningen af adgangen til klassisk ForældreIntra viste der sig behov for enkelte her-og-nu rettelser. Blandt andet blev det hurtigt muligt at udskrive lister, som brugerne var vant til fra klassisk SkoleIntra.

I udviklingen af ForældreIntra har vi lyttet til de input, som vi har fået fra forældre. Det klassiske ForældreIntra kunne fremstå meget forskelligt fra klasse til klasse. Mange forældre har været utilfredse med, at informationerne på forsiden af ForældreIntra var forældede, og at det var svært at finde relevante oplysninger.

Ny forside

Den nye forside er derfor opbygget dynamisk. Det vil sige, at der er et stream, hvor opslag, nyheder og ’Nyt fra…’ løbende opdateres – som man kender det fra Facebook. Forsiden erstatter opslagstavlen, og alle opslag, uanset hvilken kategori de er oprettet i, vises efterhånden, som de bliver lagt på.

Der er adgang til de opslag etc., som ikke længere findes i streamet ved at klikke på knappen Arkiv lige ved siden af streamet.

I arkivet vælges mellem kategorierne Opslag, Nyt fra… og Andre nyheder:

Det kan være en god idé at lave klare retningslinjer for, hvor personalet skal oprette indlæg til ForældreIntra, så det bliver lettere at genfinde indlæggene under de forskellige kategorier. Fx at lærere opretter opslag om den daglige undervisning, ture etc. under Opslag; kontoret opretter generelle meddelelser under Nyt fra … (kontoret, SFO, biblioteket, osv.) og generelle nyheder, som fx artikler fra hjemmesiden lægges under Andre nyheder.

Billeder på forsiden

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at lægge forsidebilleder på ForældreIntra. Det skyldes, at forsiden er dynamisk og opdateret med de nyeste oplysninger. Desuden kan det være svært at vise forsidebilleder på mobile enheder.

I stedet anbefaler vi, at man laver opslag med et billede. Opslag vil jo blive vist med billede i det stream, som kører på forsiden.

Placér vigtige informationer optimalt

Vi anbefaler, at vigtige informationer lægges under de permanente menupunkter. Her er flere muligheder:

Under menupunktet Links kan administrator lægge links til hjemmesider, som forældrene har brug for ofte fx betalingsmodul til skoleboden, Skolebio, informationer på kommunens hjemmeside osv.

Uddybende informationer eller retningslinjer som fx fraværsregler, mobbepolitik, sneregler og andre meddelelser, som forældrene nemt skal kunne finde igen og igen kan oprettes som Dokumenter. Dette gøres under Admin > Fra kontoret > Meddelelser fra kontoret.

Forældrene vil kunne se, når der er nyt indhold under et menupunkt ved, at det er markeret med et tal for antal ulæste nye indholdselementer.

Vi lytter på Uservoice

Med lukningen af det klassiske ForældreIntra har vi taget endnu et skridt i udviklingen af SkoleIntra-systemet. Men vi fortsætter naturligvis med at udvikle systemet!

Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer og udviklingsønsker i vores brugerforum på skoleintra.uservoice.com. Alle tilbagemeldinger indgår i det fremtidige udviklingsarbejde af SkoleIntra.


Kender du SkoleIntra-træffet?

Hvert år samler vi professionelle brugere af SkoleIntra til en konference, hvor nyheder præsenteres, og der er masser af tips, tricks og erfaringsudvekling om brugen af SkoleIntra.

Læs meget mere om det her.