Kategorier: Seneste nyt, Tips & Tricks

Målret jeres kommunikation med udvalgte grupper på FællesNettet


Posted on

På FællesNettet kan I samle medarbejdere med fælles interesser eller arbejdsområder på tværs af skolerne i virtuelle netværk. Det giver gode muligheder for at målrette kommunikation og informationer om specifikke emner. Læs her, hvordan du kan oprette ’Interessegrupper’.

Interessegrupperne kan fx bruges til at distribuere nyhedsbreve og information til relevante personer. Medlemmer af en interessegruppe får adgang til:

  • Interessegruppens område på FællesNettet
  • Adgang til interessegruppens gruppemappe
  • Adgang til interessegruppens debatforum
  • Nem mulighed for at sende beskeder til alle medlemmer af interessegruppen.

Vi har tidligere skrevet om mulighederne med Fællesnettet.

Udvalgte målgrupper

Formålet med interessegrupper er at give kommunen mulighed for at formidle informationer til bestemte målgrupper blandt de ansatte. Samtidig får medlemmerne af interessegrupperne et virtuelt mødested på Fællesnettet, hvor de kan dele viden fra bruger til bruger gennem gruppemapper, beskedsystem og andre af SkoleIntras kendte værktøjer.

Opret interessegrupper

Administrator på et FællesNet kan oprette interessegrupper med betegnelser – ’tags’ – der fortæller noget om medlemmernes fag, funktioner eller interesser. Eksempler kan være: underviser i dansk og historie i overbygningen, skemalægger, interesseret i medier, AKT-lærer, SSP-kontaktperson osv.
FællesNet-administratoren kan oprette og vedligeholde interessegrupperne under Admin > Indstillinger > Interessegrupper.

På den måde bliver der sammensat grupper af brugere på tværs af skolerne, som har de samme interesseområder. Dette åbner for, at brugere med samme arbejdsområde kan kommunikere og samarbejde på tværs af skolerne.

Opfordr brugerne til at vælge interessegrupper

Når der på FællesNettet er oprettet interessegrupper, kan brugerne ude på skolerne selv vælge, hvilke interessegrupper, der passer på deres arbejde på skolen. Brugerne kan opfordres til at revidere denne liste en eller flere gange om året. Brugere har også adgang til en liste over hvem, der er med i samme interessegruppe.

Brugerne har altid adgang til listen over interessegrupper via en genvej på FællesNettes faneblad – her kan de tilmelde og afmelde sig interessegrupper. FællesNettets administrator kan også tilmelde brugerne manuelt til interessegrupperne.

På FællesNettet kan du se lister over de personer, der har markeret samme interessegruppe – fx alle AKT-lærere. Det er muligt at sende en besked ud til alle personer med samme interessegruppe. Man kan oprette en eller flere gruppe-samlemapper, som denne gruppe af brugere har adgang til. På samme måde kan man oprette et debatforum, hvor deltagerne er personer med samme interesse.

Data om interessegrupper kan trækkes ud i et regneark (navn, skole, mailadresse), og man kan se en liste over, hvornår brugerne senest har foretaget ændringer af deres interessegruppe. Du kan altså fx se en liste over de brugere, der ikke har ændret på deres interessegruppe det sidste halve eller hele år.

Læs mere om at oprette og administrere interessegrupper her.