Kategorier: Seneste nyt

Orientering om fakturering af Gbyte i forbindelse med SkoleIntra sites


Posted on

Vi oplever for tiden en del spørgsmål vedr. fakturering af ekstra Gbyte på SkoleIntra sites. Dette vil vi gerne forklare nærmere.

Opkrævning af Gbyte sker på baggrund af de seneste forbrugsmålinger og vil blive justeret herefter i følgende kvartaler.

Når man har et SkoleIntra site betales, der løbende en betaling for sitets drift inkl. den første Gbyte lagerplads.

Lagerpladsen bruges til databaser samt de filer, der findes på hhv. SkoleIntra sitet og SkolePorten.
Vi medtæller ikke programkoder, men kun de filer skolens personale, forældre og elever har oprettet.

Vi foretager månedligt en kørsel, som opdaterer informationer om, hvor mange Gbyte det enkelte site har brugt.
Det tager nogle dage at indsamle denne information, så derfor kan vi ikke levere disse oplysninger hyppigere.

Disse oplysninger kan af skolens administratorer ses ved at vælge systemtjek fra menupunktet hjælp.

Skolen bestiller ikke et bestemt antal Gbyte, men vi justerer betalingen op eller ned efter den måling, der foretages i starten af hvert kvartal.
Selv om den periode, der angives på fakturaen dækker en fremtidig periode vil den være baseret på kvartalsmålingen.

Nogle skoler har svært ved at gennemskue, hvor dataen er gemt, og selv om man kan se filerne i dokumentarkivet og samlemapper skal man huske, at nogle filer er knyttet til beskeder og de slettes først, når beskederne når deres slettedato (typisk 90 dage).

Vi kan desværre ikke udleverer en komplet oversigt over, hvilke filer, der findes da strukturen ikke er gennemskuelig uden kendskab til programstrukturen og en del data kun er tilgængelig for udvalgte personer. Nogle data kan betragtes som omfattet af brevhemmeligheden.