Kategorier: Seneste nyt

Rollespil til undervisningsbrug


Posted on

På SkoleIntra-træf 2015 holdt Jesper Ihler-Byskov, der udover at være lærer på Halgård skole også er SkoleIntra-underviser, et populært oplæg om spil i undervisningen. Læs mere om hans undervisning her.

Når Mikkel ikke vil komme ind til timen efter frikvarteret, eller Alma småsnakker med sidekammeraten i timen, og den autoritet, du har erhvervet gennem mange års lærergerning, ikke har den ringeste effekt, hvad gør du så? Jesper Ihler-Byskov, der underviser mellemtrinsklasserne på Halgård Skole i Holstebro har taget nye og anderledes metoder i brug.

Det er mandag morgen, og 5.a sidder musestille og venter på, at deres lærer skal komme ind i klassen. Vi er på en dansk skole. Året er 2016. Det har lige været weekend. Tre faktorer der ikke sjældent er ensbetydende med larm og uro. Men ikke i Jespers klasser.

Jesper har valgt at tage et univers fra børnenes egen fritid med ind i undervisningen. Det handler bl.a. om Classcraft – et undervisningsprogram, der tager udgangspunkt i rollespilsuniverset.

“Mange børn spiller spil som League of Legends og Skyrim i deres fritid og kan sagtens relatere de værdier, Classcraft handler om, til spillene fra deres fritid,” fortæller Jesper.

Adfærd en vigtig del

”Jeg bruger Classcraft til flere ting i undervisningen. En vigtig del handler om adfærd. Børnene inddeles i teams og skal i bedste rollespilsstil forsvare, passe på og tage ansvar for hinanden og teamet. Hvis én begår fejl, straffes hele teamet. Hvis én gør noget godt, optjenes points i form af evner og erfaringer, så man bliver i stand til bedre at hjælpe sit team fremover.”

“Hver dag begynder vi med ’Today’s event’, hvor dagens særlige højdepunkt bliver afsløret. Det kan være, man må spise i timen, eller én af eleverne må gå tidligere fra timen. Børnene er vilde med det, og det giver en god start på dagen,” fortæller Jesper, der kun har fået positive reaktioner fra børnene – såvel pigerne som drengene.

Integration til SkoleIntra

Andre eksempler er programmet Rune Rod, som er et decideret undervisningsprogram, der stiller eleven en række matematikopgaver undervejs i spillet, og Kahoot, som er et quiz-program, der tester, om eleven har forstået det stof, der er blevet gennemgået. Al denne information deles med forældre og elever via Forældreintra, så man kan følge med i, hvad der er blevet gennemgået, men også hvordan ens barn fungerer i klassen og fællesskabet.

”Jeg har på et forældremøde informeret om programmerne og spillene, og hvordan de integreres i undervisningen. Derfor er forældrene nu helt med på, hvad der menes, når jeg skriver, at eleverne for eksempel mister liv eller lignende.”

“I begyndelsen forstod forældrene ikke helt, hvad spillene gik ud på. Men de var med på idéen, fordi de kan se, at den virker, og eleverne synes, det er sjovt og er mere motiverede.”

“Forældrene er gode til at følge med på Forældreintra. Mange af dem bruger app’en, som gør det nemt og hurtigt at tjekke nyheder. Eleverne er til gengæld ikke så gode til at huske at tjekke Elevintra for opdateringer. Derfor har jeg indført en belønning til dem, der fx besvarer en mail,” siger Jesper.

Et spørgsmål om interesse

Programmerne er tilgængelige på internettet, og mange skoler er relativt velforsynede med it-udstyr. Hvorfor er der så ikke er flere lærere, der anvender spillignende undervisningsmetoder, når nu det er både effektivt og populært? Jesper er ikke i tvivl.

”Det er et spørgsmål om interesse. Hvis ikke du selv går op i det, bliver det ikke spændende for eleverne. Det gælder naturligvis for alt, men du kan godt forklare en regnemetode, hvis du selv har forstået den. Du kan ikke på samme måde gøre stoffet interessant ved hjælp af rollespilsuniverset, hvis du i bund og grund synes, det er fjollet.”

“Så handler det om, at du finder en metode, du brænder for, og som samtidig appellerer til børnene. Men hvis du derimod har fået lyst til at prøve rollespilsuniverset af i undervisningen, så er det bare med at komme i gang. Alle spillene og programmerne ligger online, og er lige til at kaste sig over. Mange af dem er endda gratis,” slutter Jesper.