Kategorier: Seneste nyt

Salbrovad udnytter landsbyfordele med ‘Landsbyordning’


Posted on

I Salbrovad ved Assens har beboerne udnyttet det potentiale, der ligger i at være et lille samfund. Salbrovad er en landsby, og byens institutioner og foreninger indgår derfor i et tæt fællesskab. Skole, SFO og børnehave er integreret med hinanden i en Landsbyordning i SkoleIntra.

Det vil sige, at man er en institution med fælles ledelse og fælles bestyrelse, man er til en vis grad fælles om pædagoger, lærere, lokaler og andre faciliteter – og i Salbrovad er man nu også fælles om kommunikationen.

Fælles om alt – også kommunikationen

Torben Rasmussen, som er viceskoleleder i Salbrovad er vant til fællestanken. Skole, SFO og børnehave bor sammen og benytter de samme faciliteter.

“Vi deles alligevel om stort set alt, så hvorfor ikke også kommunikere på en fælles platform. Der findes kommunikationsløsninger for børnehaver og kommunikationsløsninger for skoler, men det er jo oplagt at bruge den samme, når vi alligevel er så tæt knyttet til hinanden,” fortæller Torben Rasmussen.

“I Salbrovad anvendte vi allerede SkoleIntra til kommunikation mellem lærere, elever og forældre, så det var naturligt at tænke børnehaven ind i den samme kommunikationsplatform. Nu foregår det naturligvis i det små, da vi ikke har så mange børn i børnehaven, så jeg valgte den helt enkle løsning, nemlig at oprette børnehaven som en ekstra klasse. Børnene skal så manuelt overføres til skolen, når den tid kommer, at de skal indsluses i 0-klasse,” forklarer Torben Rasmussen.

Vænnet til SkoleIntra inden skolestart

Den fælles kommunikationsplatform betyder større integration mellem institutionerne. Forældrene bliver på et tidligt tidspunkt, mens børnene allerede er på børnehaveniveau, introduceret til SkoleIntra og bliver derigennem en del af skolesystemet, allerede inden de har børn i skolealderen. Der vil dermed være én ny ting mindre at skulle forholde sig til, når de rykker videre som forældre til skolebørn.

“For lærerne og pædagogerne er det en kæmpe fordel at have en fælles kommunikationsplatform, da SkoleIntra også er den platform, hvor bookning af lokaler, it- og av-udstyr og lignende foregår. Det betyder, at børnehavens pædagoger kan se, hvornår faciliteterne er ledige på skolen og vice versa. Der er også arrangementer som deles via en fælles kalender. Som institutioner arbejder vi meget tæt sammen, så vi kan faktisk ikke undvære den fælles kommunikationsplatform,” siger Torben Rasmussen.