Kategorier: Seneste nyt

SkoleIntra fortsætter hos itslearning – med kendte ansigter og nye muligheder


Posted on

Alle SkoleIntra-kunder har den 18. marts modtaget brev fra UNI•C i forbindelse med, at itslearning overtager SkoleIntra. Vi ved, at der ude på skolerne kan opstå en række spørgsmål i den anledning.

Vi vil derfor kort præcisere:

  • Alle nuværende aftaler om SkoleIntra vil blive videreført med itslearning som leverandør.
  • Der vil i den forbindelse ikke ske prisændringer.
  • Skolerne bibeholder indtil videre eksisterende abonnements- og faktureringsterminer.
  • Vi vil bevare de eksisterende integrationer til skolernes øvrige it-leverandører og har desuden fokus på at videreudvikle og modernisere disse integrationer.
  • Driften videreføres og vil løbende blive fornyet/forbedret.
  • Supporten videreføres med de samme kontaktpersoner.
  • Der overføres i alt 16 SkoleIntra-medarbejdere fra UNI•C til itslearning. Den eksisterende viden og knowhow vil således fortsat være til rådighed.
  • Vi har aftalt et tæt samarbejde med UNI•C omkring de praktiske forhold frem til overførslen.

Derudover vil der nu for alvor blive taget fat på modernisering og videreudvikling af det nye SkoleIntra. Vi vil løbende informere om udviklingen.

Har I spørgsmål i forbindelse med det nye kundeforhold til Skolesoft/itslearning, er I velkomne til at sende en mail til [email protected]