Kategorier: Seneste nyt

SkoleIntra skal opdateres før ferien


Posted on

SkoleIntra bliver opdateret i næste uge. Her kan du læse mere om indholdet i opdateringen og hente forslag til information til forældre, elever og personale. Vi afholder også webinarer om nyhederne i opdateringen.

Versionen indeholder en del forbedringer. Blandt dem er:

  • Reservationer i afdelinger, som gør det muligt at filtrere de emner der kan bookes på hvilken afdeling de er tilknyttet
  • Tjek for konflikt med kalender ved vikarpåsætning, så vikarpåsætteren ikke kommer til at sætte vikarer på, der skal holde møde
  • Mulighed for danne elevplaner i PDF-format
  • Integration til itslearning, når man arbejder med elevplaner
  • Ny webservice til eksport af SkolePort data, så skoler der ønsker at benytte egen hjemmeside kan trække på SkolePortens data uden at have en aktiv SkolePort. Webservicen er en betalingsservice som primært er henvendt til kommuner

Du kan i denne samlede oversigt læse mere om, hvad opdateringen indeholder.

Opdateret nyt: Der er blevet tilføjet enkelte yderligere rettelser i version 5.9 vedr.: kalenderen og afdelinger, ‘Nyt fra’ på skolens forside samt visning af flag fra Skolekom. Læs om disse opdateringer i dette tillæg.

Forslag til informationstekst

Det er administratorens ansvar at informere brugerne om, at der kan forekomme forstyrrelser i driften i forbindelsen med opdateringen.

Opdateringen foregår i tidsrummet kl. 21-24. Dette tidspunkt er valgt for at imødekomme især forældrenes ønske om at kunne logge på Forældre- og ElevIntra i ‘lektietiden’.

For at informere brugerne kan du fx lægge følgende tekst ud som opslag på SkoleIntra (PersonaleIntra, ElevIntra, ForældreIntra):

SkoleIntra bliver opdateret

ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra kan derfor være utilgængelige i tidsrummet 21-24 d. xx. xxx (indsæt jeres konkrete opdateringsdato). Husk derfor at hente de informationer, I kan have brug for inden da (ugeplaner, lektier osv.).

Venlig hilsen
SkoleIntra-administratoren

Udrulningsplan

Du kan se udrulningsplanen her (Driftinfo). Er du i tvivl om, hvilken server jeres SkoleIntra ligger på – og dermed hvornår I bliver opdateret – skal du gå ind i Hjælp > Systemtjek > Oplysninger om server og website.

Webinarer

Vil du høre mere om opdateringen kan du tilmelde dig et webinar, hvor nyhederne kort vil blive gennemgået.

Webinarerne finder sted:

Torsdag den 17. juni 2015 kl. 10.00-10.30

Mandag den 22. juni 2015 kl. 16.00-16.30

Tirsdag den 23. juni 2015 kl. 7.30-8.00