Kategorier: Seneste nyt

Skolesoft og itslearning fører SkoleIntra videre


Posted on

KØBENHAVN: itslearning og Skolesoft.dk er gået sammen. Det betyder, at SkoleIntra vil blive drevet videre i fremtiden. Aftalen sikrer kontinuiteten for brugerne og en modernisering af SkoleIntra.

itslearnings direktør Arne Bergby mener at samarbejdet imellem itslearning og Skolesoft.dk vil gavne begge virksomheder, idet de to systemer komplementerer hinanden på bedste vis. Han udtaler: “Jeg er meget glad for samarbejdet. itslearnings hovedfokus er at give lærerne redskaber, der forbedrer undervisningen og elevernes læring, mens SkoleIntras styrke ligger i kommunikation og koordination. En tættere integration mellem SkoleIntra og itslearning vil derfor give et stort løft til begge systemer”.

Carsten Borre Larsen og Bent Bolding Thomsen vil fortsat arbejde med de samme SkoleIntra-opgaver som hidtil og vil samtidig være itslearnings sparringpartnere i forbindelse med moderniseringen af SkoleIntra. Carsten Borre Larsen udtaler: ”En vigtig parameter for os har været, at begge selskabers grundværdier tager udgangspunkt i at hjælpe lærerne. Derfor er vi meget trygge ved, at det er sammen med itslearning, at vi fremadrettet skal sikre, at skolernes behov bliver medtænkt i den videre udvikling”.

Udover at have fokus på at forny SkoleIntra i samspil med itslearning, vil der også være stor opmærksomhed på SkoleIntras eksisterende samarbejde med it-leverandører til den danske skoleverden.


 For mere information kontakt:

Arne Bergby, itslearning CEO,
Email: [email protected], Phone: +47 9715 70 95

Per Thorbøll, direktør, itslearning Danmark,
Email: [email protected], phone: +45 20 44 00 38

Carsten Borre Larsen, Skolesoft.dk,
Email: [email protected], Phone: +45 20 57 36 82


 Om itslearning

itslearning er en skybaseret undervisningsplatform, der er designet til lærere, og understøtter hvordan de ønsker at undervise. Platformen forbinder lærere, elever, forældre og skoleledere – såvel i som uden for klasseværelset. Det giver lærerne optimale muligheder for at skabe spændende lektioner, ressourcer og gør det nemt at dele materiale og automatisere rutineopgaver. Lærerne får hermed mere tid til at fokusere på eleverne.

itslearning er let at sætte op og vedligeholde. Systemet bruges af millioner af lærere, elever, administrativt personale og forældre rundt om i verden. Det findes til alle undervisningsniveauer lige fra folkeskoler til universiteter. Itslearning hjælper lærerne med at gøre undervisningen mere inspirerende og værdifuld for eleverne.

itslearning leverer en fuld vifte af services til uddannelsesinstitutionerne, lige fra enkle undervisningsseancer til implementeringsprojekter i fuld skala. itslearning startede i 1999 og har hovedkvarter i Bergen, Norge.

Om Skolesoft.dk

Skolesoft.dk har udviklet SkoleIntra-programmerne LærerIntra, ElevIntra, ForældreIntra, MobilIntra og Skoleporten. I dag bruges SkoleIntra af personale, elever og forældre på de fleste af landets grundskoler og på mange efterskoler. Programsuiten understøtter med udgangspunkt i skolernes behov kommunikation, koordination og videndeling mellem skolens parter.

Firmaet Skolesoft.dk blev stiftet allerede i år 2000 af Bent Bolding Thomsen og Carsten Borre Larsen, som begge er uddannede lærere og har mange års erfaring fra den danske folkeskole. Inden de påbegyndte udviklingen af SkoleIntra, havde de begge været involveret i en række lokale og nationale it-udviklingsprojekter. Deres erfaringer fra organisationsudvikling af skoler mht. til anvendelse af IT har dannet basis for SkoleIntras store succes i skoleverdenen.