Kategorier: Seneste nyt

SkoleTube-forløb i itslearnings bibliotek


Posted on

Vidste du, at vi løbende lægger kreative miniforløb i vores bibliotek, som du kan bruge direkte i din undervisning?

Forløbene er målrettet forskellige klassetrin, og du kan se på hvert forløb i biblioteket, hvilket trin de egner sig til. Du får både beskrevet forberedelsen, en instruktion, en undervisningsplan på 5-7 lektioner, hvor der er tilknyttet læringsmål samt henvisning til eventuelle elevmaterialer.
Der er forløb for både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Hvor finder jeg dem?
Du finder forløbene ved at logge ind i læringsplatformen og klikke ind på biblioteket, som du finder i menulinjen. Søg på overskrifterne fremhævet med fed skrift nedenfor.

Levende tegninger: fortællinger med stop motion
Eleverne skal i dette forløb skabe kreative fortællinger i værktøjet Film-X Animation på Skoletube. De skaber selv filmens univers, når de i grupper både skal tegne filmens figurer, baggrunde og øvrige indhold.

Læseteater med Explain Everything
I forløbet arbejder eleverne med deres kompetencer inden for formidling og oplæsning, når de laver læseteater med værktøjet Explain Everything på Skoletube.
Eleverne træner deres højtlæsning, betoning og indlevelse, så de kan give publikum en god oplevelse.

Danmark i EU, en tidslinje i Tiki Toki
I forløbet sættes der fokus på Danmarks medlemskab af EF, senere EU. I værktøjet Tiki-Toki udarbejder klassen i fællesskab en multimodal tidslinje med inddragelse af forskellige Skoletube-værktøjer. Tidslinjen rummer alle de vigtige begivenheder i perioden fra Danmark trådte ind i EU i 1972 og frem til i dag. Der sættes fokus på de forskellige traktater, folkeafstemninger, udvidelser og udmeldelser. Alt set igennem danske briller.

Rejsebøger med Book Creator
I dette forløb arbejder eleverne med temaet rejser. Værktøjet Book Creator på Skoletube danner rammen om elevernes fortællinger. I eksemplet ses det først, hvordan eleverne har arbejdet med minder fra en rejse, de selv har været på. Herefter arbejdes der med begrebet drømmerejse. I begge tilfælde har eleverne skabt en fortælling med anvendelse af lyd, billeder, video, tekst og tegning.

Fagbøger med Book Creator
Her i forløbet skal eleverne producere fagbøger i værktøjet Book Creator.
Eleverne skaber deres faglige fortællinger i en kreativ e-bog, hvor de kombinerer forskellige formidlingsformer. Eleverne øver sig i at lade de enkelte modaliteters styrker komme til udtryk og understøtte hinanden. Eksemplet tager udgangspunkt i emnet ’truede dyr’.