Kategorier: Seneste nyt

Tilpas dine indstillinger og gør SkoleIntra mere effektiv


Posted on

SkoleIntra har mange funktioner. Det er dog ikke altid, at det at benytte sig af alle tilgængelige funktioner giver det bedste overblik. Klare retningslinjer for kommunikation og ikke mindst tilpasning af indstillinger kan gøre en verden til forskel for brugerne. Bliv klogere på nogle af disse indstillinger i denne artikel.

De mange muligheder i SkoleIntra kan være gavnlige at benytte sig af – og nogle brugere kan have glæde af at bruge alle funktionerne og så at sige åbne op for alle sluser. For de fleste brugere kan dette dog virke lidt for voldsomt og vil generere et stort informationsflow og det vil derfor være en fordel for dem at skrue lidt ned for mulighederne. Klare retningslinjer for kommunikation kan hjælpe meget i forhold til at gøre både personale og forældre glade for ForældreIntra. For at gøre ForældreIntra så effektivt som muligt, er der nogle tekniske indstillinger, man kan regulere og derved tilpasse ForældreIntra mere til brugerne.

Menuer
Den første indstilling, man kan tilpasse for forældre, er under Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu, hvor man for den enkelte klasse kan vælge hvilke hovedmenupunkter, der skal være tilgængelige for forældrene. I nedenstående eksempel bruger skolen ikke Lektiedagbog, Dagbøger og ønsker heller ikke at forældre kan vælge papirkopi. Derfor har man valgt at skjule disse menupunkter for Forældrene. Det er heller ikke alle klasser, der benytter Årsplaner, og derfor er Årsplaner skjult for de klasser, som ikke benytter dem.

Indstillinger
En anden tilpasning af SkoleIntra kan ske via Admin > ForældreIntra > Indstillinger, hvor man kan åbne og lukke for forældrenes muligheder på ForældreIntra. I nedenstående eksempel er der valgt at forældre kan se historik for beskeder, det vil sige, at forældrene kan se, om en besked er læst af modtageren eller ej, samt hvornår den er læst. Der er også valgt at forældre kan lave opslag i klassen.

Hvad angår Dokumentarkiv, Billedarkiv og Fotoalbum er der besluttet, at forældrene ikke selv kan oprette disse.