Kategorier: Seneste nyt

Uddannelsesparathedsvurdering laves nemt med SkoleIntra


Posted on

Husk UPV for 8. og 9. klasse inden 1. december

Uddannelsesparathedsvurdering af landets elever kræver faste rammer, så eleverne får en fair og ensartet behandling. I Københavns Kommune har man derfor afholdt fem eftermiddagskurser for kommunens lærere for blandt andet at give dem en grundig introduktion til den digitale platform, som samtlige oplysninger fremover vil blive delt på.

Alle elever i 8. og 9. klasse i den danske folkeskole får en vurdering af, hvor egnede de er til at påbegynde en erhvervs- eller gymnasial uddannelse efter 9. klasse. Sidste år blev der indført en ny procedure, der betyder, at lærere skal lave en vurdering af deres udskolingselever inden 1. december.

Kursusforløb i Københavns Kommune

Nu nærmer datoen sig med hastige skridt, og Københavns Kommune har derfor afholdt fem eftermiddagskurser for kommunens lærere. Formålet er at give lærerne en dybdegående introduktion til de tekniske procedurer og de mere indholdsmæssige elementer i en UPV både i SkoleIntra og andre systemer.

På baggrund af disse vurderinger udarbejder skolernes UU-vejledere efterfølgende en uddannelsesparathedsvurdering for hver enkelt elev.

UPV er stadig nyt

”En del af lærerne føler sig stadig lidt fremmede overfor UPV og den digitale del af processen. Derfor vil vi i Københavns Kommune gerne give dem tilbuddet om at blive bedre til systemerne og processen omkring UPV. De er naturligvis fortrolige med SkoleIntra, men skal introduceres til den digitale håndtering af UPV i SkoleIntra og andre systemer,” siger Nina Raaschou, som er udviklingskonsulent hos Københavns Kommune.

Hele denne proces betyder, at en UPV kommer til at indeholde mange informationer, som en række personer skal have adgang til. Derfor er det vigtigt, at informationerne deles i et system, der er nemt, sikkert og brugervenligt – men som også kan tilgås af alle de involverede.

UPV i SkoleIntra

SkoleIntras UPV-værktøj giver eleverne en nem adgang til at afgive deres foreløbige udannelsesønske via ElevIntra. Alle elever, der går i 8. eller 9. klasse, kan angive om de foreløbigt ønsker at tage en gymnasial eller EUD-uddannelse efter folkeskolen.

Når eleven har angivet sit foreløbige uddannelsesønske, så kan læreren vurdere, om eleven har de fornødne personlige og sociale forudsætninger for at tage den ungdomsuddannelse, som den pågældende elev har valgt og evt. skrive en begrundelse for vurderingen.

Elevens foreløbige uddannelsesønske og lærerens vurdering kan herefter sendes med et enkelt klik fra SkoleIntra til optagelse.dk, og det kan automatisk blive en del af SkoleIntras elevplan.

Skabeloner til handleplaner og elevplaner

I Københavns Kommune integreres UPV’erne med de eksisterende elevplaner, og UU-vejlederne benytter denne information til at lave en handlingsplan for de elever, der er blevet erklæret ’foreløbig ikke uddannelsesparate’. UU-vejlederne laver handleplanen med SkoleIntras elevplansværktøj, så har eleverne, lærerene og ikke mindst forældrene nem adgang til elevens handleplan.

Københavns kommune har i samarbejde med itslearning udarbejdet elevplans- og handleplansskabeloner, som er tilpasset kommunens ønsker og behov. Skabelonerne er efterfølgende blevet rullet ud på alle skoler i Københavns kommune.

Få hjælp til UPV

SkoleIntra har forskellige skabeloner, som skolerne kan bruge til at lave elevplaner og handleplaner. Hvis jeres kommune vil have hjælp til at udarbejde skabeloner eller få rullet skabeloner ud på kommunens skoler, så er du meget velkommen til at skrive til os på [email protected].

Her finder du vejledning til Uddannelsesparathedsvurdering i SkoleIntra (pdf)


Kursus om Elevplan

Vil du lære mere om UPV og SkoleIntra, kan du deltage i kurset ‘Formularbaseret elevplan, bekendtgørelsen og uddannelsesparathedsvurdering’.

Det afholdes næste gang mandag den 23. november kl. 13-16 i København.