Categories: Seneste nyt

Udnytter I SkoleIntra 100% – i bredden?


Posted on

Der er flere fordele ved at udnytte den fulde skærmbredde ved visningen af PersonaleIntra, ForældreIntra og ElevIntra – men ikke alle skoler gør det. Læs her hvordan du sikrer, at jeres skole udnytter SkoleIntra 100% i bredden.

Du kan i både PersonaleIntra, ForældreIntra og ElevIntra bestemme, om Intra skal benytte 100% af skærmens bredde eller kun et bestemt antal pixels. Ofte vil det være en fordel, at Intra udytter 100% af skærmens bredde, da man via denne indstilling skaber et bedre overblik over siden. Samtidig minimerer man risikoen for, at den lodrette scroll bar kommer frem.

Se herunder hvordan du indstiller skærmbredden i de forskellige moduler.

PersonaleIntra

Via Admin > Tilpasning > Layout, kan du vælge rammebredden for PersonaleIntra. Her vil det oftest være en fordel at vælge 100%.

Vælger du temaet itslearning, som er det nyeste layout, indstilles PersonaleIntra automatisk til 100%.

ForældreIntra

Via Admin > ForældreIntra > Layout kan du vælge rammebredden for ForældreIntra. Også på ForældreIntra gælder det, at hvis du vælger itslearning istedet for SkoleIntra ved standardlayout, så sættes ForældreIntra automatisk til 100%.

Elevintra

Via Admin > ElevIntra > Gå til menuen tilpasning > Klassens designvalg, kan man vælge klassens tema. Vælger du her itslearning.css, så indstilles ElevIntra for den aktuelle klasse til 100%.

Benytter du ikke itslearning.css, kan du indstille rammebredden via Admin > ElevIntra > Gå til menuen indstillinger > Layout.

På ElevIntra skal dit valg foretages individuelt pr. klasse.

SkoleIntra vil i kommende versioner være responsiv, så tilpasningen til skærmbredden sker automatisk.