Kategorier: Seneste nyt

Undervisning til fremtiden


Posted on

Lærerprofessionen vil ændre sig, fordi de kompetencer, børnene har brug for, forandrer sig. Mange af de kompetencer, børnene lærer i skolen i dag bliver overflødige, mens andre skal fremelskes. Og hvordan gør man det? Et skridt på vejen er eksperimenterende læring.

Ved den nyligt afholdte ’Danmarks Læringsfestival’ i Bella Center holdt itslearnings læringskonsulent Anita Monty oplæg om ’Undervisning til fremtiden’ sammen med lektor ved DPU Carsten Jessen.

Carsten Jessen fortalte bl.a. om forskning, der giver et bud på hvilke kompetencer, der er brug for. Det er fx fingerfærdighed og håndelag (”det varer længe, før vi skal have robotter til at udføre komplicerede operationer på mennesker!”), originalitet, socialt samspil, overtalelsesevner og en række andre kompetencer.

Afhængig af sit netværks viden

I fremtiden bliver vi afhængige af at lære at tænke anderledes. Ingen kan følge med i behovet for at sætte sig ind i nye områder, så man bliver afhængig af sit netværks viden.

I et demonstrationsskoleprojekt har Carsten Jessen forsket i børns læring i forbindelse med computerspillet Minecraft. Her eksperimenterer børnene sig frem og opsøger den viden, som de ved andre har.

”I den eksperimenterende læring gælder det for underviseren om at ’Gå bagefter istedet for at gå foran’,” fortalte Carsten Jessen.

Børnene etablerer hurtigt et læringsnetværk, hvor de henter den viden, de har brug for. De ved præcis, hvem der ved, hvordan man klarer en forhindring i banen og kan hjælpe, når man har brug for at komme videre.

Læringsplatformens rolle i læringsnetværket

Anita Monty fortsatte oplægget med at fortælle, hvordan teknologien kan understøtte de nye læringsstrategier. En af måderne er at støtte eleverne i at lave sociale læringsnetværk elektronisk. I en læringsplatform kan læreren fx etablere diskussionsrum, hvor eleverne kan hjælpe hinanden og selv arbejde videre med opgaverne. De kan dele ressourcer og viden og opsøge den nødvendige viden, der hvor den findes.

Noget af det, de skal lære, er at vurdere deres kilder og kvaliteteten af deres læringsnetværk. Viden kommer mange steder fra, og det støtter læringsplatformen. Her bliver mange forskellige ressourcer trukket ind. Samtidig er netværket socialt, fordi eleverne hjælper hinanden.

Under oplægget henviste Anita Monty også til syv principper for læring opstillet af OECD. De kan findes her i rapporten ‘The Nature of learning’.