Ekport af SkoleIntra-data

Eksport af
SkoleIntra-data

Eksport af SkoleIntra-data

I ”Eksport af SkoleIntra-data” kan kommunen/skolen få leveret data i et format, således at I kan tilpasse data ved import til egne systemer. Ved denne løsning tilrettelægges dataudtrækket i dialog mellem kommunen/skolen og itslearning.

Filerne er i JSON format, PDF, samt de formater, som skolen/kommunen har gemt deres data i.  Alle eksport-filer leveres sikkert gennem SFTP, og kommunen/skolen henter deres eksport-filer hos itslearning inden for 14 dage i tråd med kravene i persondataforordningen.

Ved indgåelse af aftale betaler kommunen et opstartsgebyr. Derudover forudsætter aftalen også, at der indkøbes en eksportlicens. Denne licens koster 1.350,00 kr. pr. skole. Har kommunen/skolen tidligere købt en eksportlicens f.eks. ved en skolesammenlægning, fratrækkes antallet af indkøbte licenser. Kontakt itslearning ved tvivl.

Eksport-licensen vil også kunne genanvendes i forbindelse med overførsel af data til AULA (sommer 2019).

Produkter/priser (priserne er oplyst ekskl. moms)

  Pr. kommune Pr. skole
Opstartsgebyr (indgåelse af aftale, planlægning, testleverance og etablering af forbindelse via SFTP) 10.000,00 kr.
Eksportlicens (hvis denne ikke haves i forvejen) 1.350,00 kr.
A. Elevplaner – aktive elevplaner (redigerbare). Bilag er i PDF-format med metadata. 5.000,00 kr. 1.500,00 kr.
B. Elevplaner – arkiverede. Bilag er i PDF-format. 5.000,00 kr. 1.500,00 kr.
C. Elevplaner – både de aktive og arkiverede. 10.000,00 kr. 2.500,00 kr.
D. Årsplaner omdannet til PDF for de enkelte klasser 5000,00 kr. 1.000,00 kr.
E. Skolebestyrelsens interne dokumentarkiv 5.000,00 kr. 1.000,00 kr.
F. Elevens mappe (indeholder arkiverede elevplaner) 5.000,00 kr. 2.000,00 kr.
G. Flyttemappe fra Dokumentarkivet (inkl. undermapper)Kommunens skoler flytter alle ønskede data til en flyttemappe, som vi etablerer, hvorefter indhold kan hentes. 5.000,00 kr. 2.500,00 kr.
H. Opsplitning af leverancen pr. ekstra primær leverance* 5.000,00 kr.

*) For nogle kommuner kan det være hensigtsmæssigt at lave to leverancer, således at alt indhold fra indeværende skoleår gemmes i efteråret 2018, og der endelig overføres nye bidrag fra det kommende skoleår i sommeren 2019.

Andre produkter kan bestilles efter ønske.
Kontakt itslearning for mere information på +45 82 30 40 50 og vælg “SkoleIntra” og derefter “Salg”.

Indhold i de forskellige produkter

Aktive elevplaner Arkiverede elevplaner Bilag fra klasselog* Dokumenter i elevmappe Udvalgte dokumenter Metadata
A. Elevplan aktive X X
B. Elevplan arkiverede X X
C. Elev aktive + arkiverede X X X
F. Elevens mappe X X X
G. Dokumentarkiv X

*Klasselog inkl. bilag eksporteres direkte til AULA jvf. aftale med Kombit

Eksempel på en eksport-aftale

En kommune har 10 skoler, hvor der skal indgås en aftale med itslearning. Kommunen ønsker produkterne A + D. De har ikke en eksportlicens i forvejen.

Opstartsgebyr ved aftaleindgåelse:                                                        10.000,00 kr.

10 eksportlicenser a 1.350,00 kr.:                                                          13.500,00 kr.

  • A. Elevplaner (5.000,00 kr. + 10 x 1.500,00 kr.) 20.000,00 kr.
  • D. Årsplaner (5.000,00 kr. + 10 x 1.000,00 kr.) 15.000,00 kr.
    I alt                                                                                                      58.500,00 kr.ekskl. moms

Kontakt os

Har du spørgsmål til eksport af SkoleIntra-data? Så udfyld formularen nedenfor.