FællesNettet

FællesNettet fungerer som et fælles net, hvor alle lærere i kommunen kan kommunikere, dele dokumenter og billeder om undervisningsforløb m.v. og finde informationer af fælles interesse.

FællesNet giver fælles adgang

Her kan lærerne få adgang til dokumenter, som forvaltningen – FællesNettets administrator – mener, kan have fælles interesse, fx aftaler i forbindelse med overenskomster, fælles regler og målsætninger, personalehåndbog og lignende.

Det betyder, at lærerne på kommunens skoler får adgang til en PersonaleIntra-løsning på tværs af skolerne med adgang til fælles nyheder, opslagstavle, dokumentarkiv m.m.

Derudover giver FællesNettet bl.a. adgang til:

  • Booking på tværs af skolerne
  • Kursusmodul
  • Mulighed for at offentliggøre skoleaktiviteter på FællesNettet og omvendt
  • Information fra forvaltningen til alle forældre og elever i kommunen
  • Centralt personaleregister