Google Integration

Gør det nemt at integrere Google Apps med SkoleIntra

Kalenderintegration

Med integrationen til Google Apps vil alle brugerne  automatisk få opdateret følgende informationer i deres kalender i Google:

Elever

  • Elevens samlede aktuelle skema inkl. vikar information baseret på klasser og hold for de kommende uger

Lærere

  • Lærerens personlige skema inkl. fravær og vikarinformation for de kommende uger

Opdateringen sker med en langt højere frekvens, end Google traditionelt leverer.

Nem adgang til Google Apps-tjenester

Når skolen har aktiveret webtjenesten “Google Apps” i SkoleIntra, vil de korrekte links til Google Docs blive vist på et særskilt faneblad.

Priser

Løsningen koster:

  •  1.000 kr. pr. skole pr. år pr. påbegyndt 1.000 elever

Prisen beregnes ud fra antallet af elever pr. skole. Prisen er ekskl. moms.

Produktet kan leveres til skoler/kommuner, der har en Google-løsning hos Wizkids.

Bestil integration til Google Apps via Wizkids her.

Hente filer fra Google Apps

De steder, hvor man kan uploade dokumenter til SkoleIntra, har man mulighed for at vælge at hente dem fra sit Google Apps hos Wizkids. Almindelige dokumenter kopieres, men for Google-dokumenter kan man vælge, om man vil have dokumentet konverteret til:

  • PDF
  • Microsoft Office version
  • Open Office version

Linke til dokumenter i Google Apps
I stedet for at uploade et dokument til SkoleIntra kan man også vælge at konvertere den til en fil, der automatisk linker til det originale dokument i Google Apps. I forbindelse med konvertering får man oplyst om dokumentet er frit tilgængeligt eller begrænset til en given gruppe.

Den endelige kontrol med adgangen til filen ligger fortsat i Google Apps.

De fleste steder i SkoleIntra bliver link-løsningen implementeret via et link-dokument, men enkelte steder vil der også være mulighed for at vælge et Google-dokument og indsætte det som et link direkte.

Kopiere dokumenter til Google Apps  Alle de steder i SkoleIntra, hvor man kan kopiere dokumenter til andre mapper, vil man have mulighed for i stedet at kopiere dem til en mappe i Google. For at gøre det nemt starter man altid i den mappe, man sidst brugte.

Konverterede kunder

De skoler, der tidligere har købt en “Google Apps til SkoleIntra”-løsning og som i løbet af efteråret 2015 er blevet overført til Wizkids, får automatisk og vederlagsfrit denne integration etableret.

Første betaling sker, når Google-abonnementet overgår til Wizkids.

Sådan kan Google-integrationen bruges

En lærer har lavet et dokument i Google Docs, som han gerne vil redigere sammen med kolleger.

Hvis han vil have, at flere kan være med, laver han en et link-dokument i dokumentarkivet i SkoleIntra eller på et opslag på opslagstavlen.

Nu bliver alle informeret om dokumentet, og dem, der har fået redigeringsrettigheder, kan redigere det.

Når man på et tidspunkt er færdige med dokumentet, kan man kopiere det fra Google til SkoleIntra som et PDF-dokument og distribuere det som en fil via beskedsystemet.