SkoleIntra til 10. klasser

Få en løsning - der passer til jeres 10. klasses behov

10. klasse er for mange unge et ekstra år til at beslutte, hvad de vil efter grundskolen. Dermed er det også en oplagt mulighed for at forberede de unge til en erhvervs- eller gymnasieuddannelse. Med SkoleIntra får du et bredt udvalg af værktøjer og funktioner, som netop understøtter denne proces.


Bestil SkoleIntra »

Tilpas til den enkelte elev

10. klasse er et ekstra skoleår, som man kan tage, hvis man f.eks. har brug for at blive bedre i nogle fag. Derfor kan forskellen på eleverne også være stor – særligt i forhold til hvilke fag, at de har brug for at forbedre sig indenfor. Derfor er det nødvendigt for underviserne at have adgang til en metodefri samarbejds- og læringsplatform, som indeholder en bred vifte af didaktiske værktøjer, der gør det muligt at skabe ægte, differentieret undervisning.

Med SkoleIntra til 10. klasser kan du tilrettelægge undervisningsforløb og læringsstier specielt til enkelte elever eller grupper af elever. Dermed har du mulighed for at tage højde for særlige – og individuelle behov.

Skab struktur med ugeplan og elev app

Med SkoleIntra til 10. klasse får eleven adgang til ugeplan, som er det værktøj, hvor læreren skriver lektier og eleven får overblik over både sit skema og arbejdsopgaver. Det hele er samlet i en app, som eleven kan tilgå på mobiltelefonen i farten.

Skab synlig læring og dialog med eleven

Hvordan sikrer I, at elevernes progression er synlig? Vi ved, at dette kan være svært, men med en samarbejds- og læringsplatform som SkoleIntra er opgaven ikke længere kompleks.
SkoleIntra en bred vifte af feedback-, evaluerings- og peer-review-muligheder, hvilket muliggør en god feedbackkultur mellem eleverne indbyrdes og gensidigt mellem lærer og elev.

Med SkoleIntra til 10. klasse får lærere og studievejledere et stærkt fundament for dialog med eleven omkring fremtidsplanerne. Ud fra en elevrapport (360 grader værktøj) over elevens faglige udgangspunkt og en vurdering af eleven uddannelsesparatvurdering (UPV-værktøj) opnår alle parter input til sammen med eleven at lave en effektiv handleplan. Alt foregår et sted og SkoleIntra til 10. klasse bliver herved samlingspunkt for dialog og dokumentation.

Desuden gør vores integrationer med bl.a. Google for Education og Microsoft Office det endnu nemmere at dele dokumenter med hinanden.

Brug digitale læringsmidler

En digital samarbejds- og læringsplatform som SkoleIntra gør det nemt at udvikle, planlægge og afvikle undervisning ved brug af digitale læringsmidler – og samtidig også sikre undervisningsdifferentiering gennem brugen af disse.

Ved hjælp af ‘Interaktive sider” i SkoleIntra gives underviserne fuld metodefrihed i forhold til at sammensætte og præsentere fagmateriale ved hjælp af forskellige typer indholdsblokke. Det er muligt at tilføje formateret indhold herunder tekst, billeder, videoer, lydoptagelser, tabeller, afstemninger, RSSfeeds og links.

Udover f.eks. at skabe en interessant startside som introduktion til emner for eleverne, giver det også eleverne et bedre og nemmere overblik over emnet. For underviseren er værktøjet essentielt i forhold til at samle relevante noter, filer m.m.

Bestil en gratis demo af SkoleIntra til 10. klasser