Chat with us, powered by LiveChat

SkoleIntra til
10. klasser

Få SkoleIntra og Europas førende læringsplatform i ét

Bestil SkoleIntra

Få en løsning - der passer til jeres 10. klasses behov

10. klasse er for mange unge et ekstra år til at beslutte, hvad de vil efter grundskolen. Dermed er det også en oplagt måde at forberede de unge til en erhvervs- eller gymnasieuddannelse. Med SkoleIntra får du et bredt udvalg af værktøjer og funktioner, som netop understøtter denne proces.

✓ Muliggør differentieret undervisning

10. klasse er et ekstra skoleår, som man kan tage, hvis man f.eks. har brug for at blive bedre i nogle fag. Derfor kan forskellen på eleverne også være stor – særligt i forhold til hvilke fag, at de har brug for at forbedre sig indenfor. Derfor er det nødvendigt for underviserne at have adgang til en metodefri samarbejds- og læringsplatform, som indeholder en bred vifte af didaktiske værktøjer, der gør det muligt at skabe ægte, differentieret undervisning.

Med SkoleIntra til 10. klasser kan du tilrettelægge undervisningsforløb og læringsstier specielt til enkelte elever eller grupper af elever. Dermed har du mulighed for at tage højde for særlige – og individuelle behov.

✓ Skab mere og bedre samarbejde

Har I et stærkt fælles ønske om at samarbejde mere eller dele med af det, som I ved, der virker for eleverne? Dette muliggør en samarbejds- og læringsplatform som SkoleIntra.

En af grundtankerne bag SkoleIntra er, at det skal være nemmere at samarbejde og dele viden med hinanden. Derfor indeholder SkoleIntra en lang række muligheder i forhold til genbruge og dele bl.a. planer, undervisningsforløb og læringsressourcer med andre undervisere på tværs af organisationen eller på tværs af organisationer. Desuden gør vores integrationer med bl.a. Google for Education og Microsoft Office det endnu nemmere at dele dokumenter med hinanden.

✓ Arbejd med synlig læring

Hvordan sikrer I, at elevernes progression er synlig? Vi ved, at dette kan være svært, men med en samarbejds- og læringsplatform som SkoleIntra er opgaven ikke længere kompleks. Med planlægningsværktøjet kan du planlægge og sammensætte undervisningsforløb, som kan linkes til læringsmål (officielle eller egne definerede læringsmål) og kobles sammen med bl.a. læringsstier, aktiviteter og ressourcer. På den måde er det altid synligt for eleverne, hvad næste step i undervisningen og deres lærings – og udviklingsproces er. Derudover kan de altid få et overblik over deres progression samt mål og kriterier for målopfyldelse, som er skabt på baggrund af deres faglige udgangspunkt.

Som led i et undervisningsforløb kan underviseren koble forskellige aktiviteter på en læringssti i en tiltænkt rækkefølge, og dermed bliver eleverne hjulpet igennem aktiviteterne i det enkelte undervisningsforløb trin for trin. Eleverne får et godt overblik over, hvor langt de er nået i deres opgaver. Derudover rummer SkoleIntra også en bred vifte af feedback-, evaluerings- og peer-review-muligheder, hvilket muliggør en god feedbackkultur mellem eleverne indbyrdes og gensidigt mellem lærer og elev.

✓ Brug digitale læringsmidler

En digital samarbejds- og læringsplatform som SkoleIntra gør det nemt at udvikle, planlægge og afvikle undervisning ved brug af digitale læringsmidler – og samtidig også sikre undervisningsdifferentiering gennem brugen af disse.

Ved hjælp af ‘Interaktive sider” i SkoleIntra gives underviserne fuld metodefrihed i forhold til at sammensætte og præsentere fagmateriale ved hjælp af forskellige typer indholdsblokke. Det er muligt at tilføje formateret indhold herunder tekst, billeder, videoer, lydoptagelser, tabeller, afstemninger, RSSfeeds og links.

Udover f.eks. at skabe en interessant startside som introduktion til emner for eleverne, giver det også eleverne et bedre og nemmere overblik over emnet. For underviseren er værktøjet essentielt i forhold til at samle relevante noter, filer m.m.

Bestil en gratis fremvisning af SkoleIntra til 10. klasser