ElevIntra

Send SMS’er til personale, forældre og elever

I en tid hvor folk har mere travlt end nogensinde, og hvor det typiske kommunikationsværktøj er mobilen, er vores SMS-modul aktuelt som aldrig før. Den direkte kommunikation med forældre, lærere og elever er vigtig, da skolerne kan spare en masse tid på en række administrative opgaver. SMS-modulet er praktisk, når det skal kommunikeres til forældre i tilfælde af nødsituationer.

SkoleIntras SMS-modul indeholder:

  • 4.000 SMS’er pr. kvartal er inkluderet i grundpakken
  • Mulighed for at sende SMS’er til udlandet
  • Skolen bestemmer selv, hvilke lande der må sendes SMS’er til, og hvor lange de maksimalt må være
  • Direkte adgang til månedlig forbrugsoversigt i SkoleIntra
  • Løbende videreudvikling af vores SMS-service
  • Advisering når forbruget overstiger et givet antal pr. måned
  • En smart visning af hvilke personers mobilnumre, der ikke har været i stand til at modtage SMS’er, så de kan deaktiveres, så man undgår unødige betalinger

Priser på SMS-modul fra 1. januar 2019

Grundpris inkl. 4.000 SMS’er pr. kvartal:

Pris 715 kr. pr. skole pr. kvartal som standard

10 % rabat til skoler med 100-199 elever

30 % rabat til skoler med mindre end 100 elever

Tillæg hvis antallet af SMS’er overstiger 4.000 SMS’er i et kvartal:

250 kr. pr. påbegyndt 1.250 ekstra SMS’er

Grundpris for 4 kvartalsabonnementer inkl. 4000 SMS’er pr. kvartal:  2.845,00 kr.

Abonnementer opkræves pr. år eller for nye kunder potentielt pr. kvartal.
Ekstra forbrug opkræves kvartalsvis med udgangspunkt i startdatoen.

Man kan i SkoleIntra se den månedlige status for forbrug, hvor det samlede forbrug er omregnet til standard-SMS’er.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvorfor er SMS-modulet smart?


Download PDF