Specialprodukter

Der findes følgende specialprodukter til SkoleIntra:

 • Flytning af data i SkoleIntra ved skolesammenlægning

  Normalt laves skolesammenlægninger i forbindelse med skoleårsskifte ved sommerferien. Det nye site oprettes i løbet af foråret, og skolens kontaktperson tilpasser det nye site til de lokale forhold, inden personale og elever oprettes.

  Herefter giver skolen adgang til personale, elever og forældre. Data overføres i den sidste uge inden sommerferien (første feriedag i sommerferien er den sidste lørdag i juni). I løbet af den efterfølgende uge vil det nye site blive taget endeligt i brug, og brugerne vil blive viderestillet til det nye site, når de går ind på det gamle site. Skolens kontaktperson vil dog stadig have adgang til det gamle site i en periode, inden sites slettes.

  I forbindelse med skolesammenlægninger anbefaler vi, at kommunen kontakter en af vores kundekonsulenter, som kan fortælle mere om sammenlægningen og om mulighederne for at få hjælp til opsætning af det nye site. Det er også vigtigt at vide, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med sammenlægningen.

  Vi tilbyder at oprette personale og klasser (elever + forældre) på det nye site samt overføre elevers og personales personlige data til det nye site. Desuden kan en række fælles data overføres.

  Overførsel af personlige data

  • Grunddata om medarbejderne
  • Lærernes blogs
  • Medarbejdernes beskedarkiv
  • Medarbejdernes linksamling
  • Medarbejdernes private samlemapper
  • Grunddata om eleverne
  • Kontaktbogen
  • Klasselognoter vedr. eleven
  • Elevplaner
  • Elevlinks og linksamling
  • Elevernes profiler
  • Elevernes portfolioer
  • Elevernes blogs
  • Elevernes logbøger
  • Elevmapper
  • Elevernes private samlemapper

  Der overføres ikke personlige data for forældre

  Overførsel af fælles data

  • Samlemapper (PersonaleIntra og ElevIntra)
  • Dokumentarkiv (PersonaleIntra, ForældreIntra og ElevIntra)
  • Billedarkiv (PersonaleIntra og ForældreIntra)
  • Fotoalbummer
  • Årsplaner

  Der overføres ingen dokumenter fra SkolePorten

  Overførsel af elevdata

  I SkoleIntra er det i dag muligt at eksportere elevdata og stille det til rådighed for den modtagende skole, så det kan importeres til deres SkoleIntra-site. Det kan være en meget stor og tidskrævende opgave at flytte data på denne måde, da det kun er muligt at lave 40 eksporter pr. dag. Derfor er der lavet en løsning, hvor itslearning sørger for at overføre data for alle afgående elever, som skal fortsætte på en anden skole, der benytter SkoleIntra. Det er kun elevens personlige data, der overføres.

  Følgende elevdata overføres:

  • Grunddata om eleverne
  • Kontaktbogen
  • Klasselognoter vedr. elevens elevplaner
  • Elevlinks og linksamling
  • Profiler
  • Portfolioer
  • Elevernes blogs
  • Logbøger
  • Private samlemapper

  Der overføres ikke personlige data for forældre.

  Overførsel af data vil ske i sommerferien. Hvis den modtagende skole allerede har oprettet de nye elever, så vil data blive importeret. Hvis eleverne ikke er oprettet, skal den modtagende skole selv importere oplysningerne. Kontakt en af vores kundekonsulenter, som kan fortælle mere om mulighederne for overførsel af elevdata.

  OmrådeNet til SkoleIntra

  OmrådeNet binder to eller flere SkoleIntra-løsninger sammen og styrker kommunikationen og vidensdelingen mellem afdelingerne.

  Et OmrådeNet er et intranet til afdelingsopdelte skoler, hvor skolen ønsker at give afdelingerne adgang til et fælles intranet, samtidig med at afdelingerne beholder deres egen SkoleIntra-løsning.

  OmrådeNet giver lærerne på de forskellige afdelinger mulighed for at dele dokumenter, billeder, undervisningsforløb mm., der kan have interesse på tværs af afdelingerne.

  Lærere på en skole, der er tilknyttet et OmrådeNet, har bl.a. adgang til:

  • Fælles nyheder
  • Fælles opslagstavle
  • Fælles kalender
  • Fælles reservationssystem
  • Fælles dokumentarkiv.

  Adgangen og arbejdet med OmrådeNet integreres automatisk i afdelingens SkoleIntra-løsning via menusystemet og et nyt faneblad på forsiden. Det er muligt for en afdeling at være tilknyttet et OmrådeNet og et kommunalt FællesNet på samme tid. Dette vil give to faneblade på forsiden.

  OmrådeNet består af en central platform inkl. LærerIntra samt en overbygning til hver enkelt afdelings-LærerIntra. Hvis en skole ønsker at have SkolePort tilknyttet OmrådeNet, kan det tilkøbes separat.

  Kommunal designskabelon til SkoleIntra

  SkoleIntra giver skolerne mulighed for at designe deres egen SkolePort. Hvis en kommune ønsker, at alle skoler i kommunen skal have det samme design på SkolePorten, kan de købe en specialdesignet skabelon.

  En kommunal designskabelon til SkoleIntra indeholder en tilretning af designet af topbjælken, sidemenuen og evt. bundbjælken. Selve indholdssiden kan styres af kommunen via den indbyggede funktion til styring af layout på indholdssiderne.

  Udarbejdelsen af designskabelonen foregår som et samarbejde mellem itslearning og kommunen, hvor itslearning modtager et oplæg fra kommunen med en henvisning, der viser kommunens generelle design. Herefter beskriver itslearning, hvilke tilretninger der er mulige, og beskriver hvilke billedfiler og informationer, der er nødvendige for at kunne udarbejde et forslag til en designskabelon.

  Efterfølgende kan kommunen kommentere forslaget og komme med yderligere forslag til tilretning. Når kommunen godkender designskabelonen, bliver den rullet ud i forbindelse med en opgradering af programmet og efterfølgende effektueret på kommunens skoler. Herefter kan skolerne ikke længere selv vælge deres egen skabelon. Skolerne har dog mulighed for selv at uploade aftalte indholdselementer, fx billeder i topbjælken eller menuen.

  XML-integration til SkoleIntra

  XML-integration til SkoleIntra giver mulighed for at trække udvalgte informationer fra sitet i XML-format. Udtrækket kan herefter inkorporeres i en hjemmeside, man selv har designet, eller kan bruges, hvis man i forbindelse med en ekstern infokiosk har behov for trække opslag o.l. på en lettere måde.

  Du kan herunder se hvilke informationer, der findes i XML-filen:

 • Liste over fotoalbum
 • Billeder i et fotoalbum
 • Aktiviteter
 • Aktivitetskategorier
 • Liste over nyheder
 • En enkelt nyhed
 • Nyt fra…
 • Kategorier i nyt fra…
 • Opslagstavlen
 • Skemaer
 • Skemaændringer
 • Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner og skemaperioder
 • Liste over ugeplaner
 • En ugeplan
 • Ugeplaner for SFO
 • Elevrådsmedlemmer
 • Feriekalender
 • Kontaktforældre
 • Oversigt over klasselærere
 • Personalekategori
 • Personale
 • Skolens ledelse
 • Skolebestyrelsens kalender