Kategorier: Release Notes

Opdatering af SkoleIntra 23. januar 2020


Posted on

Så er der udgivet en ny version af SkoleIntra d. 23. januar 2020

SkoleIntra release 5.84 er nu rullet ud, og den indeholder følgende nyheder og rettelser:

  • Opdateret studievalgsportfolio
  • Forbedringer til skolebestyrelsen
  • Ny visning af uni-login status
  • App-opdateringer
  • Nye links til ForældreIntra-appen
  • Muligt at se fulde navn i vikarskema for vikarskemalægger
  • Forbedret validering ved personaleimport
  • Fra ny til modern
  • Fejlrettelser