Kategorier: Release Notes

Opdatering af SkoleIntra 25. oktober 2018


Posted on

Nyt SkoleIntra og Classic SkoleIntra er opdateret d. 25. oktober 2018.

Denne version af Classic SkoleIntra indeholder følgende:

 • Større forbedringer
  • Det er nu muligt at se Klasselog noter fra en klasse, hold eller elev synsvinkel.
 • En række mindre forbedringer og fejlrettelser
  • Uddannelsesparathedsvurdering
  • MinInstitution
  • Elevimport
  • Opsætning af login til ElevIntra
  • Vikarimport fra Tabulex Trio Flex
  • Reindexering af dokumentarkivet
  • Adgang til information om forældrenes status i forhold til UNI-Login
  • Redigering af billeder for eksternt personale.
  • Problem med billeder på samlemappeforsider
 • Automatisering af en række processer
  • Automatisering af synkronisering og oprydning
  • Automatisering af mail notifikation

Læs mere om opdateringen af Classic SkoleIntra her.

Denne version af Nyt SkoleIntra indeholder følgende forbedringer:
 • Bedre sikkerhed, når adgangskoden er ændret.
 • Levering af itslearning-administratorer fra Classic.
 • Nemmere at bruge ugeplan.