Kategorier: Release Notes

Uddannelsesparathedsvurderingen er tilpasset til de nye krav


Posted on

UPV opdatering

Som bekendt har ministeriet ændret på kravene i forhold til UPV-indberetninger.

Vi har nu lavet en ændring af brugerfladen i SkoleIntra, så den passer til de nye krav samt ændret måden hvorpå data afleveres til STIL, så den matcher de ønskede ændringer.

Man skal som udgangspunkt altid foretage en vurdering af elevens uddannelsesparathed på alle 3 uddannelsesområder. Vi har bibeholdt elevens ønsker længst til venstre, men det er kun til orientering. Når man er færdig med evalueringen, skal der være afkrydset foran GYM, EUD og HF.

Valgmuligheden ”Andet” er blevet erstattet med ”Fritaget for helhedsvurdering”,  der kun skal anvendes i særlige tilfælde.

De detaljerede begrundelser og kommentarer man kan til føje under punktet begrundelser, kan nu kun gøres tilgængelige i elevplanerne og bliver ikke viderebragt til Optagelse.dk.

UPV-funktionen findes i Classic under Værktøj > Evaluering > Uddannelsesparathedsvurderinger.