Kategorier: Tips & Tricks

Hvem kan deltage? Tjek kalenderens grafiske oversigt


Posted on

Du kan bruge SkoleIntras aktivitetskalender til at få et overblik over, hvem der kan deltage i et møde eller et arrangement. Og hvem, der ikke kan!

I kalenderen sætter du et flueben ud for Vis grafisk oversigt. Det åbner en oversigt under dagens aktiviteter.
Som standard vises en oversigt over dine egne aktiviteter på den valgte dag, men du kan også vælge at få vist Alle aktiviteter. Og så kan du let se, hvad kollegerne laver.

Den grafiske oversigt giver overblik over dagens skemalagte lektioner, planlagte møder, personlige aftaler – og du kan med rødt  også se, om en af deltagerne skal være to steder samtidig!

Denne grafiske oversigt virker selvfølgelig bedst, hvis alle på skolen anvender aktivitetskalenderen.

Hvis du vælger menupunktet ’Grafisk oversigt’ skiftes til en ny side, hvor du selv kan vælge, hvilke personer du vil se aktiviteter for. Her kan du fx også vælge at se en aktivitetsoversigt for et team.

Mødeplanlæggeren

En anden måde at booke et møde er ved hjælp af mødeplanlæggeren. Se under PersonaleIntra > Værktøj > Mødeplanlægger.

Initiativtageren til et møde opretter en række mulige mødetidspunkter, og deltagerne markerer derefter de tidsrum, hvor de har mulighed for at deltage. Når alle har svaret, kan initiativtageren vælge det bedste tidspunkt og oprette mødet i aktivitetskalenderen.