Kategorier: Tips & Tricks

Sådan arbejder du med ‘Afdelinger’ i SkoleIntra


Posted on

SkoleIntras afdelingsfunktionaliteter gør det muligt for store skoler, der er delt op i afdelinger at bevare overblikket over, hvad der sker på den enkelte afdeling. I kan fx kommunikere specifikt med personalet på de enkelte afdelinger. Læs her flere tips til at bruge afdelingsfunktionaliteterne.

Hvis skolen er opdelt i flere afdelinger kan SkoleIntra understøtte dette. Du kan via Admin > Tilpasning > Afdelinger oprette et antal afdelinger. Du skal angive hvilke klasser og lærere, der er knyttet til den enkelte afdeling.

En afdeling kan have sit eget faneblad, som viser indhold relevant for afdelingens personale. Du kan udpege en eller flere teamkoordinatorer, som har adgang til at definere afdelingsfanebladets indhold som fx afdelingsforsiden.

Det er muligt at oprette aktiviteter, der kun er knyttet til en eller evt. flere afdelinger. Aktiviteten vises derefter kun på afdelingens faneblad – og ikke på skolens faneblad.

Via Admin > Tilpasning > Ringetider kan du fastlægge ringetiderne for hver afdeling. Når afdelingens elever og forældrene ser skemaet, så vises afdelingens ringetider.

Flere steder i SkoleIntra kan man benytte afdelingen som et filter. Fx når du vil se skemaer, skemaændringer mv.

Tidligere har det været en lidt kompliceret sag at indlæse skemaer fra flere afdelinger, men fra og med version 5.6 er det gjort lettere. Man kan lægge skema i hver sin afdeling – og derefter kan skemaerne uploades til SkoleIntra og blive flettet sammen – og derefter importeres. Man kan importere afdelingsskemaer fra kilderne Tabulex Skemalægning, KMD Matrix/Ariane m.fl.

Læs mere om oprettelse og administration af forskellige afdelinger her.