Kategorier: Tips & Tricks

Sådan bruger du FællesNettet til både bred og målrettet information


Posted on

Hvis din kommune er en af de mere end 70 kommuner, der har SkoleIntras FællesNet, så kan du med få klik få centrale informationer direkte ud til alle kommunens forældre, elever og personale, der er tilknyttet skoler med SkoleIntra.

På FællesNettet har administrator og brugere med adgang til at oprette opslag på FællesNettet mulighed for at oprette opslag direkte ude på de enkelte skoler. Er du i tvivl om din kommune har FællesNet, kan du se i din SkoleIntra, om du har adgang til fanebladet FællesNet.

Sådan gør du

Du opretter et opslag på FællesNettet, som ‘skubbes ud’ på opslagstavlerne på de valgte skoler. Du kan vælge at sætte opslag op på hhv. PersonaleIntra, SkolePorten, ElevIntra og/eller ForældreIntra. Du kan også vælge, hvilke årgange opslaget skal lægges ud til.

Log ind på FællesNettet og vælg at oprette et opslag. Her kan du vælge linket Opslag på skolernes opslagstavler.

Du kan derefter oprette opslaget.

Hvis man på FællesNettet efterfølgende redigerer eller sletter opslaget, så ændres det også ude på skolerne.

Når du har oprettet opslaget på FællesNettet kan dette ses på skolerne under de valgte klasser.

Skolen har selv mulighed for at slette opslaget igen.

SkoleIntras FællesNet er et tilkøbsmodul, der kan bestilles af kommunen ved at kontakte os på [email protected].